Otwieramy dział miejski!


Ostatnie miesiące to dla nas wiele pracy przy naprawianiu poznańskiej edukacji. Postanowiliśmy rozszerzyć działalność na inne sfery życia Poznania.

Czym się zajmiemy?

-Kultura

-Transport zbiorowy

-Klimat i środowisko

-Usługi publiczne

-Sport

I wiele innych!

Jednocześnie uruchamiamy możliwość zgłaszania nam spraw, którymi powinniśmy się zająć w trybie interwencyjnym. Widzisz sprawę, która powinna być załatwiona już dawno? Pęknięty chodnik, za mało zieleni, chronicznie „wypadający” autobus? Doradzimy, powiemy do kogo się zwrócić, podejmiemy wspólną walkę!

Możecie pisać do nas na adres dzialmiejski@variaposnania.pl

Już niedługo poinformujemy o pierwszych aktywnościach Działu.

Podpisujemy porozumienie o współpracy z Młodzieżową Radą przy Merze Charkowa


Nawiązaliśmy w tym tygodniu współpracę z młodzieżą Charkowa, miasta partnerskiego Poznania ze wschodniej Ukrainy.

Prezes naszej Fundacji Kacper Nowicki spotkał się w Charkowie z delegacją Młodzieżowej Rady przy Merze Charkowa, aby omówić przyszłą współpracę.

Głównym celem współpracy będzie wspieranie młodzieży ukraińskiej w organizacji projektów partycypacyjnych, organizacja projektów międzynarodowych i wsparcie Ukrainy na drodze do członkostwa Unii Europejskiej.

Wysyłamy przedsądowe wezwanie o zaprzestanie naruszania dóbr osobistych


Dyrektor ZSO 2 na miejskiej Komisji Oświaty i Wychowania nazywa nasze działania “patologią” i “terroryzowaniem szkół”. Wysyłamy wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Żądamy publicznych przeprosin. W przeciwnym wypadku skierujemy sprawę na ścieżkę sądową Kilka słów wyjaśnienia: Fundacja Varia Posnania wysłała do ZSO 2 w Poznaniu 2 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Pierwszy z nich dotyczył zajęć religii i etyki w szkole, został on wysłany do 40 poznańskich szkół ponadpodstawowych, w celu zebrania statystyk na potrzeby dalszych działań naszej organizacji. Odpowiedziały na niego wszystkie szkoły, oprócz wspomnianego ZSO 2. Kolejnym wnioskiem, jaki do ZSO nr 2 wystosowała Fundacja, był wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 27 konkretnymi pytaniami dot. m.in. w sprawie niezgodności zapisów Statutu z aktami prawnymi wyższego rzędu.

Wniosek ten był częścią wypracowanej przez nas procedury w ramach działalności maila interwencyjnego. Otrzymując zgłoszenie zawsze kontaktujemy się z dyrekcją, aby skonfrontować stan faktyczny i ewentualnie podjąć następne działania. Następstwem wysłanego wniosku była wizyta dyrektora Karasia na posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania, z którego protokołu dowiedzieliśmy się o skandalicznych słowach wypowiedzianych w kierunku naszej Fundacji. Oburza nas także próba wywarcia nacisku na poznańskich radnych, w zakresie przyznawania nam finansowania na prowadzoną działalność

Jednocześnie informujemy, że wystosowaliśmy kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w związku z niepełną i wątpliwą odpowiedzią na wniosek z 27 pytaniami. Czekamy na stanowisko dyrektora Karasia. Będziemy informować na bieżąco o podejmowanych działaniach

Rozmowy o edukacji – wysłuchanie publiczne


Wspólnie z Parlamentarnym Zespołem ds. Młodzieży, zorganizowaliśmy w Senacie wysłuchanie publiczne dotyczące praw uczniowskich. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji społecznych, rad młodzieżowych oraz samorządów uczniowskich.

Efektem spotkania będzie utworzenie Zespołów Roboczych, które opracują propozycje zmian legislacyjnych w systemie edukacji, z uwzględnieniem szacunku dla praw uczniowskich.

Podczas wysłuchania osoby uczestniczące poruszały wiele kwestii, takich jak funkcjonowanie samorządów uczniowskich i rad młodzieżowych, narastający problem przemocy psychicznej i seksualnej w szkołach, brak odpowiedniej opieki psychologiczno-pedagogicznej, niedostateczny dostęp do zdrowych posiłków roślinnych w szkołach, potrzeba rzetelnej edukacji seksualnej, zróżnicowanie praw i obowiązków osób pełnoletnich i niepełnoletnich oraz nieprawidłowości w programach nauczania.

Cieszymy się, że mogliśmy stworzyć przestrzeń dla dyskusji i wypracowania konstruktywnych rozwiązań. Wierzymy, że rekomendacje Zespołów Roboczych będą przyczyniać się do poprawy sytuacji w polskim systemie edukacji.

Mapa Drogowa w ponad 200 szkołach!


Wspieramy szkoły w wdrożeniu postulatów z mapy drogowej edukacji! Po opublikowaniu mapy, przesłaliśmy ją do wielkopolskich gmin, a teraz – otrzymaliśmy potwierdzenie przekazania jej do ponad 200 szkół!

Jako Fundacja Varia Posnania chcemy działać na rzecz rozwoju edukacji w regionie i pomóc szkołom w realizacji postulatów z mapy drogowej. Jeśli chcesz, aby Twoja szkoła otrzymała wsparcie, napisz do nas na fundacja@variaposnania.pl.

Mapę drogową udało nam się opublikować dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Zapraszamy do zapoznania się z nią na naszej stronie internetowej, można ją pobrać w zakładce „Dokumenty”.

Oficjalne ogłosznie Mapy Drogowej zmian w wielkopolskiej edukacji!


Mapa Drogowa zmian w Wielkopolskiej Edukacji ogłoszona!Na konferencji prasowej przedstawiliśmy dokument, którego wprowadzenie w życie w podniosłoby znacznie jakość wielkopolskiego systemu oświaty.

Postulujemy:

 • Powołanie niezależnego Rzecznika Praw Uczniowskich.
 • Środki na działalność projektową i bieżącą samorządów uczniowskich.
 • Wprowadzenie instytucji referendów szkolnych.
 • Wprowadzenie polityki lokalnej kierowanej do młodych aktywnych osób, które z uwagi na zwiększone zaangażowanie społeczne mniej angażują się w zajęcia dydaktyczne.
 • Prewencja zachowań dyskryminujących poprzez kampanie informacyjne i zajęcia antydyskryminacyjne w szkołach, a także wykorzystanie instytucji mediacji do rozwiązywania niepożądanych sytuacji.
 • Stosowanie feminatywów w szkolnych dokumentach i codzienności
 • Upowszechnianie wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej.
 • Dostosowywanie elementów systemu edukacyjnego do potrzeb osób posługujących się językami innymi niż polski.

Postulaty te można wprowadzić na poziomie szkół i gmin bez konieczności zmiany prawa centralnego. W najbliższych dniach prześlemy Mapę do wszystkich gmin i szkół w województwie wielkopolskim z prośbą o wdrożenie jej założeń.

O dokumencie mówiliśmy dziś na konferencji prasowej wraz z Pauliną Stochniałek, Członkinią Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Mapa jest efektem syntezy postulatów, które zostały zgłoszone podczas Okrągłego Stołu wokół Wielkopolskiego Edukacji, który zorganizowaliśmy w grudniu zeszłego roku. Można ją pobrać z naszej strony internetowej, w zakładce dokumenty oraz na górze strony głownej. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli powstanie Mapy!

Porozmawiajmy przy kawie o Poznaniu


Zapraszamy na cykl spotkań z osobami dobrze znającymi Poznań i pracę w samorządzie lokalnym. W luźnej atmosferze porozmawiamy o zaangażowaniu młodzieży w życie społeczne naszego miasta.

Terminarz spotkań:

 • 20 lutego o 16:00 z Frankiem Sterczewskim – aktywistą miejskim, posłem na Sejm IX kadencji, Radnym Osiedla Łazarz – Dżungla Cafe.

 • 22 lutego o 15:30 z Dorotą Bonk-Hammermeister – Radną Miasta Poznania, Radną Osiedla Wilda od 2010 r., od roku 2015 przewodniczącą Rady Osiedla Wilda – kawiarnia Pora Dnia.

 • 23 lutego o 15:30 z Jędrzejem Solarskim – Zastępcą Prezydenta Poznania – kawiarnia Różove.

Projekt został sfinansowany w ramach programu Stronger Together realizowanego przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych we współpracy z British Council

Wolność ekspresji w szkole  


W ubiegły piątek, tj. 3 lutego, Rzecznik Praw Obywatelskich ogłosił, że wystosował prośby do Kuratorów i Kuratorek Oświaty o stanowisko w sprawie regulowania ubioru i wyglądu ucznia w statutach szkół oraz stosowania kar za nieprzestrzeganie postanowień.

Otrzymujemy zgłoszenia, które wskazują na nieprzestrzeganie prawa powszechnie obowiązującego, tj. Ustawy – Prawo Oświatowe oraz Konstytucji przez szkoły, a także zgłoszenia wskazujące na stosowanie kar, np. ujemnych punktów z zachowania za niestosowanie się do postanowień w zakresie wyglądu i ubioru ucznia.

Zgodnie z art. 99 ust. 3 u.p.o szkoły mogą regulować zasady ubierania się – ustawodawca zdecydował się ograniczyć zakres kompetencji szkół do ubioru, wyłączając wygląd. Było to przedmiotem debaty w procesie legislacyjnym, kiedy to zdecydowano się na takie rozwiązanie. Oznacza to wprost, że wszystkie elementy, które przynależą do wyglądu – fryzura, makijaż, tatuaże, paznokcie – pozostają poza zakresem regulacji szkoły, a osobom uczniowskim zapewnia się w tej kwestii dowolność.

Pamiętajmy również, że postanowienia statutów nie powinny być wyrażeniami nieostrymi – np. „schludny”, „odpowiedni” – to wyrażenia nieostre, które mogą powodować trudność w kwalifikacji oraz skutkować dowolną interpretacją osób nauczycielskich.

Postanowienia regulujące ubiór ucznia powinny być uzasadnione – np. bezpieczeństwem oraz zdrowiem osób uczniowskich – wtedy zakaz noszenia ubrań z metalowymi, ostrymi zakończeniami jest jak najbardziej zasadny. Ograniczenia te powinny być jednak jak najmniej uciążliwe, tj. proporcjonalne do potrzeb. Hipotetyczny zakaz noszenia jaskrawych ubrań nie spełniałby jakichkolwiek celów i moglibyśmy domagać się jego usunięcia ze statutu szkolnego.

Szkoły nie mogą również ograniczać osobom uczniowskim pokazywania przynależności do pewnych grup społecznych, subkultur itp. Byłoby to bowiem ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności, a także innych aktów, m.in. Konwencji Praw Dziecka.

✉️ Uważasz że zostały naruszone Twoje prawa uczniowskie? Świadczymy darmową i anonimową pomoc zarówno w języku polskim jak i ukraińskim

🇺🇦 tvoiprava@variaposnania.pl

🇵🇱 twojeprawa@variaposnania.pl

Dołącz do nas!


Przed nami kolejny rok szkolny pełen wyzwań dla samorządów uczniowskich i szkolnych kół wolontariatu!

Z uwagi na ciągły rozwój i otwieranie kolejnych ścieżek działalności, postanowiliśmy rozszerzyć nasz Zespół Wolontariacki. Szukamy obecnie osób, które wesprą nas swoją pracą, uśmiechem, wiedzą i doświadczeniem.

Szczegóły znajdziecie w formularzu zgłoszeniowym: https://forms.gle/FDNQR4c8ZENP2Qjz5

Okrągły Stół wokół Wielkopolskiej Edukacji


Piątego grudnia odbył się Okrągły Stół wokół Wielkopolskiej Edukacji.

Ponad 80 osób, 8 stolików, kilkanaście organizacji, niezliczone tematy i zdecydowanie za mało czasu aby powiedzieć o wszystkim co w edukacji jest do zmiany.

Dziękujemy wam za udział i ekspercką wiedzę wynikającą z codziennych doświadczeń!

Teraz nasza kolej – Zebrane postulaty przekujemy w publikację, którą przekażemy osobom decyzyjnym w jednostkach samorządu terytorialnego. Będziemy zabiegać o wprowadzenie zmian na poziomie lokalnym, bez czekania na zmiany w Ministerstwie Edukacji.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Varia Posnania i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu


Postaw mi kawę na buycoffee.to