Apel przeciwko Historii i Teraźniejszości


Postanowiliśmy dołączyć do Apelu środowisk młodzieżowych przeciwko wprowadzanemu od przyszłego roku szkolnego przedmiotu Historia i Teraźniejszość.

Przedstawiona podstawa programowa i podręcznik do HiTu jest treścią krzywdząca, częściowo nieprawdziwą i propagującą nienawiść.

Wierzymy, że szkoła powinna być miejscem otwartym na odmienność i wyrażanie swoich poglądów.

Apel został podpisany przez kilkadziesiąt młodzieżowych rad miast i organizacji młodzieżowych – lista wciąż rośnie.