O nas

Varia Posnania to kilkadziesiąt osób, którym Poznań jest bliski. Wywodzimy się ze środowisk szkolnych, akademickich i aktywistycznych, mamy różne poglądy, cele i spojrzenia na świat. Łączy nas jednak przekonanie, że pasywna postawa wobec rzeczywistości nie prowadzi do niczego dobrego. Jako jednostki od lat działamy na płaszczyznach samorządów uczniowskich, parlamentów studenckich, środowisk protestu i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Postanowiliśmy spotkać się w połowie drogi i obrać wspólny kierunek – Poznania, w którym edukacja to przyjazny i partycypacyjny proces, równość możliwości i standardów to uniwersalna wartość, a wolność większości nie ogranicza praw mniejszości.

Zamierzamy integrować, edukować i wspierać wielopłaszczyznowo środowiska organizacji młodzieżowych, które przez uwarunkowania społeczne i prawne nie mogły dotychczas funkcjonować na wymarzonym przez siebie poziomie.

Nasze podstawowe cele

Uświadamiamy

Pokazujemy, że nie trzeba wielkich pieniędzy, zorganizowanych struktur i wpływów, aby dokonywać zmian na lokalnym podwórku.

01

Integrujemy

Integrujemy istniejące już organizacje młodzieżowe, które na płaszczyźnie szkolnej i miejskiej działają od lat w celu stworzenia przyjaznego otoczenia edukacyjnego i rozwojowego.

03

Wspieramy

Korzystamy z dostępnych rozwiązań prawnych, finansowych i organizacyjnych w celu wspierania grup, które dotychczas nie miały dostępu do funduszy i wsparcia merytorycznego.

05

02

Szkolimy

Szkolimy z zakresu edukacji obywatelskiej, tworzenia projektów społecznych, organizacji wolontariatu i funkcjonowania samorządów uczniowskich oraz innych grup nieformalnych.

04

Aktywizujemy

Tworzymy liderki i liderów przyszłości, którzy staną się trzonem sektora organizacji społeczeństwa obywatelskiego, życia politycznego i aktywistycznego Poznania.


Zarząd Fundacji

Kacper Nowicki

Fundator i Prezes Zarządu Fundacji. Poznaniak, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 2020-2021. Student Administracji Europejskiej na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Brukseli.

Aleksandra Sroka

Wiceprezeska Zarządu i Koordynatorka Zespołu Fundraisingowego i Spraw Społecznych Fundacji. Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 2020-2022 r. Obecnie studentka prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była florecistka, pasjonatka historii.

Aneta Żywno

Absolwentka filologii koreańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, twórczyni bloga VeganStacja.pl. Profesjonalnie – od kilku lat koordynatorka kilkudziesięcioosoobowego zespołu w ogólnopolskiej korporacji.

Marta Janicka

Członkini Zarządu i Koordynatorka ds. Medialnych i Wolontariatu Fundacji. Radna Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 2020-2022 r. Obecnie studentka Prawa i członkini zarządu Rady Samorządu Studenckiego na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Jan Pieniążek

Członek Zarządu i Koordynator Działu Prawnego Fundacji. Działacz na rzecz praworządności w szkołach oraz edukacji obywatelskiej, zwolennik systemowych zmian dot. oświaty. Student Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podejmujący pracę w jednej z renomowanych poznańskich kancelarii. Prywatnie miłośnik gór, Ameryki Południowej i Katalonii.


Rada Fundacji

Nikola Gładysiak

Studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i członkini Parlamentu Studenckiego. W Varia Posnania odpowiada za budowanie partnerstw z firmami i organizacjami społecznymi, w tym uczelnianymi.

Tymoteusz Borsiak

Student Zarządzania i Prawa w biznesie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Kiedyś Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania i Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Liceum Salezjańskiego. Koordynuje projekty z zakresu edukacji obywatelskiej.

Julia Rozynek

Studentka Inżynierii Bezpieczeństwa na Politechnice Poznańskiej. W Varia Posnania wspiera projekty od strony księgowej i finansowej.

Kacper Kaźmierczak

Działacz, wolontariusz i twórca treści filmowych. Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, były przewodniczący VI LO w Poznaniu. Współtwórca kodeksu dobrej współpracy NGO-Szkoła. W fundacji zajmuje się projektami partycypacyjnymi dla młodych osób.

Jola Molenda – Bieniecka

Bibliotekarka, arteterapeutka, dusza Fundacji. Odpowiada za koordynację projektów edukacyjnych i promocję czytelnictwa. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Podyplomowego Studium Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, działa w Polskim Towarzystwie Biblioterapeutycznym; kawoszka, miłośniczka książek obrazowych, lubi do pracy jeździć rowerem.

Krzysztof Lichończak

Fotograf, były Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego I LO. Zajmuje się obsługą techniczną i medialną naszych projektów.


Zespół Fundacji

Kostiantyn Surkov

członek Fundacji. Mors, pasjonat urbanistyki i tancerz tańców towarzyskich, który nie traci żadnej możliwości na wsparcie swojej Ojczyzny – Ukrainy, w walce w obronie całego wolnego świata przed tyranią zła.

Tomasz Poprawski

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, Wiceprezes Stowarzyszenia Plan Bee oraz członek Zespołu ds. Młodzieżowych Rad w Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych. Koordynuje współpracę Fundacji z młodzieżowymi radami i sejmikami.

Talia Napierała

Wolontariuszka, miłośniczka kotów oraz fanatyczka debat. W Variowej rodzince odnalazła cel swojej aktywistycznej podróży poprzez pomaganie w organizacji licznych eventów.

Natalia Wolińska

Członkini fundacji działająca aktywnie w dziale medialnym. Uczennica VI LO w Poznaniu, członkini SU oraz studentka Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa. Pasjonatka debat oksfordzkich, prowadząca koło dyskusyjne w Paderku. Pragnie ciągłego rozwoju. Interesuje się psychologią, socjologią i kryminologią. Fanka kotów kochająca spacery.

Joanna Gawrysiak

Członkini Samorządu Uczniowskiego VI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Interesuje się ekonomią i psychologią w biznesie. Pasjonuje się sportem i trenuje street dance. W Varii pomaga przy organizacji wydarzeń i pisaniu wniosków grantowych.

Emilia Kurasińska

wszechstronnie utalentowana osoba, która rozwija się dzięki kreatywności i aktywizmowi. Jest integralną częścią działu ds. Mediów i Komunikacji, gdzie jest w stanie wykorzystać swoje umiejętności w zakresie fotografii, montażu filmów i gradacji kolorów, aby opowiadać warte rozpowszechnienia historie, inspirujące do zmiany. Poza pracą należy do klubu debat. Kiedy nie pracuje ani się nie uczy, ćwiczy karate i spędza czas gotując ramen.

Patrycja Ptaszyk

Członkini Zespołu Fundacji. Absolwentka administracji oraz obecnie studentka kulturoznawstwa UAM. Swoje doświadczenie zawodowe głównie zdobyła w Urzędzie Miasta Poznania, sądownictwie, prokuraturze, a także w licznych aktywnościach studenckich. W 2022 roku najlepsza wolontariuszka Fundacji Court Watch Polska, zajmującej się przede wszystkim obywatelskim monitoringiem pracy sądów i sędziów. Prywatnie miłośniczka musicali, darząca sercem taniec.

Małgorzata Tobis

Studentka zarządzania na UŁ i e-biznesu w SGH. Od ponad 2 lat działa społecznie. Na swoim koncie zrealizowanych ma kilka projektów – od maratonu webinarów po warsztaty biznesowe. Zawodowo zajmuje się PR’rem i Social Media’mi. W Varia Posnania odpowiada za kontakt z partnerami biznesowymi.

Adam Koszalik

Student Informatyki, miłośnik psychologii i fantastyki, były wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego XXXVIII LO. W fundacji jest Członkiem Zespołu Wolontariackiego.

Michał Jeleniewski

Programista i twórca stron internetowych. Stworzył stronę, na której obecnie się znajdujesz, a na co dzień wspiera Fundację od strony informatycznej.

Newsletter

Postaw mi kawę na buycoffee.to