O nas


Varia Posnania to kilkadziesiąt osób, którym Poznań jest bliski. Wywodzimy się ze środowisk szkolnych, akademickich i aktywistycznych, mamy różne poglądy, cele i spojrzenia na świat. Łączy nas jednak przekonanie, że pasywna postawa wobec rzeczywistości nie prowadzi do niczego dobrego. Jako jednostki od lat działamy na płaszczyznach samorządów uczniowskich, parlamentów studenckich, środowisk protestu i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Postanowiliśmy spotkać się w połowie drogi i obrać wspólny kierunek – Poznania, w którym edukacja to przyjazny i partycypacyjny proces, równość możliwości i standardów to uniwersalna wartość, a wolność większości nie ogranicza praw mniejszości.

Zamierzamy integrować, edukować i wspierać wielopłaszczyznowo środowiska organizacji młodzieżowych, które przez uwarunkowania społeczne i prawne nie mogły dotychczas funkcjonować na wymarzonym przez siebie poziomie. Mamy kilka podstawowych celów:

  • Uświadamiać, że nie trzeba wielkich pieniędzy, zorganizowanych struktur i wpływów, aby dokonywać zmian na lokalnym podwórku. 

  • Szkolić z zakresu edukacji obywatelskiej, tworzenia projektów społecznych, organizacji wolontariatu i funkcjonowania samorządów uczniowskich oraz innych grup nieformalnych.

  • Integrować istniejące już organizacje młodzieżowe, które na płaszczyźnie szkolnej i miejskiej działają od lat w celu stworzenia przyjaznego otoczenia edukacyjnego i rozwojowego.

  • Tworzyć liderki i liderów przyszłości, którzy staną się trzonem sektora organizacji społeczeństwa obywatelskiego, życia politycznego i aktywistycznego Poznania.

  • Korzystać z dostępnych rozwiązań prawnych, finansowych i organizacyjnych w celu rzeczywistego wspierania grup, które dotychczas nie miały dostępu do funduszy i wsparcia merytorycznego.

Zobacz także, co piszą o nas w mediach!

Zarząd Fundacji

Kacper Nowicki

Prezes Zarządu i Fundator Varia Posnania, ojciec czterech kotów. W przeszłości Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania i Samorządu Uczniowskiego XVII LO, obecnie student Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Kieruje pracami Fundacji.

kacper.nowicki@variaposnania.pl

Aleksandra Sroka

Była Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, studentka prawa na UAM, miłośniczka historii i prawa, Wiceprezeska Zarządu Fundacji. Odpowiada za kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego i prawną obsługę projektów.

aleksandra.sroka@variaposnania.pl

Wojciech Janicki

Student Akademii Leona Koźminskiego, twórca aplikacji korepetytorskiej HeyTeacher!, Wiceprezes Zarządu Fundacji. Zajmuje się pozyskiwaniem funduszy i współpracą z grupami nieformalnymi.

wojciech.janicki@variaposnania.pl

Aleksandra Sobiech

Doktorantka biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym, w przeszłości twórczyni feministycznej Fundacji. Odpowiada za współpracę i konsultację naukową prowadzonych projektów.

aleksandra.sobiech@variaposnania.pl

Aneta Żywno

Absolwentka filologii koreańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, twórczyni bloga VeganStacja.pl. Profesjonalnie – od kilku lat koordynatorka kilkudziesięcioosoobowego zespołu w ogólnopolskiej korporacji. 

Członkini Zarządu Fundacji, zajmuje się wsparciem informatycznym i koordynacją wydarzeń.

aneta.zywno@variaposnania.pl


Rada Fundacji

Jolanta Molenda-Bieniecka

Bibliotekarka, arteterapeutka, dusza Fundacji. Odpowiada za koordynację projektów edukacyjnych i promocję czytelnictwa. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Podyplomowego Studium Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, działa w Polskim Towarzystwie Biblioterapeutycznym; kawoszka, miłośniczka książek obrazowych, lubi do pracy jeździć rowerem.

jolanta.molenda-bieniecka@variaposnania.pl

Zuzanna Sondowska

Studentka anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, aktywistka. Zajmuje się projektami równościowymi i edukacyjnymi.

zuzanna.sondowska@variaposnania.pl

Julia Rozynek

Studentka Inżynierii Bezpieczeństwa na Politechnice Poznańskiej. W Varia Posnania wspiera projekty od strony księgowej i finansowej.

julia.rozynek@variaposnania.pl

Nikola Gładysiak

Studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i członkini Parlamentu Studenckiego. W Varia Posnania odpowiada za budowanie partnerstw z firmami i organizacjami społecznymi, w tym uczelnianymi.

nikola.gladysiak@variaposnania.pl

Tymoteusz Borsiak

Student Zarządzania i Prawa w biznesie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Kiedyś Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania i Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Liceum Salezjańskiego. Koordynuje projekty z zakresu edukacji obywatelskiej.

tymoteusz.borsiak@variaposnania.pl

Krzysztof Lichończak

Fotograf, były Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego I LO. Zajmuje się obsługą techniczną i medialną naszych projektów.

krzysztof.lichonczak@variaposnania.pl


Zespół Fundacji

Kacper Kaźmierczak

Były Przewodniczący VI LO, miłośnik i recenzent filmów, Radny Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. W Fundacji koordynuje współpracę z samorządami uczniowskimi i grupami nieformalnymi.

kacper.kazmierczak@variaposnania.pl

Tomasz Poprawski

Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, członek samorządu uczniowskiego I LO. Wiceprezes Stowarzyszenia Plan Bee. Koordynuje współpracę Fundacji z Młodzieżowymi Radami Aglomeracji Poznańskiej.

tomasz.poprawski@variaposnania.pl

Illia Sheremetov

Programista i student Politechniki Poznańskiej. Wspiera fundacyjne działania wolontariackie.

ilya.sheremetov@variaposnania.pl

Adam Koszalik

Maturzysta, miłośnik psychologii i fantastyki, wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego XXXVIII LO. W fundacji jest Członkiem Zespołu Wolontariackiego.

adam.koszalik@variaposnania.pl

Martyna Dobska

Radna Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego XVIII LO. W fundacji odpowiada za projekty młodzieżowe.

martyna.dobska@variaposnania.pl

Marta Janicka

Miłośniczka prawa, była Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego XXXVIII LO. W Fundacji jest Członkinią Zespołu Wolontariackiego i Koordynatorką Zespołu ds. Komunikacji Medialnej i Wolontariatu.

marta.janicka@variaposnania.pl

Małgorzata Tobis

Studentka zarządzania na UŁ i e-biznesu w SGH. Od ponad 2 lat działa społecznie. Na swoim koncie zrealizowanych ma kilka projektów – od maratonu webinarów po warsztaty biznesowe. Zawodowo zajmuje się PR’rem i Social Media’mi. W Varia Posnania odpowiada za kontakt z partnerami biznesowymi.

malgorzata.tobis@variaposnania.pl

Julia Bobyk

Absolwentka XVII Lo. Studentka pielęgniarstwa na PUM. Aktywna działaczka oraz wolontariuszka w Schronisku dla zwierząt w Gaju. W Fundacji jest członkinią Zespołu Wolontariackiego.

julia.bobyk@variaposnania.pl

Julia Fetter

Radna Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego XVII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. W Fundacji jest członkinią Zespołu Wolontariackiego.

julia.fetter@variaposnania.pl

Michał Jeleniewski

Student Uniwersytetu Ekonomicznego i twórca stron internetowych. Stworzył stronę, na której obecnie się znajdujesz, a na co dzień wspiera Fundację od strony informatycznej.

michal.jeleniewski@variaposnania.pl


Postaw mi kawę na buycoffee.to
UkraineEnglishPoland