Viosenny Meeting!


Zapraszamy samorządy uczniowskie poznańskich szkół i osoby działające społecznie w sektorze edukacji na Viosenny Meeting.
Spotkamy się 27 kwietnia o 17.00 w Przystanku Pireus (dawny Inkubator Kultury Pireus).
Porozmawiamy z Wami o naszej dotychczasowej działalności i przedstawimy Wam zespół Fundacji.
Opowiemy o tym jak wyglądają nasze interwencje w szkołach i jak współpracujemy ze zgłaszającymi nieprawidłowości i nadużycia.
Powiemy też o projektach społecznych i grantowych, które mogą was zainteresować.
Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/MjQsuoQJYRZ3dU59A
Wydarzenie potrwa ok. dwóch godzin.
Do zobaczenia!

Wysłuchanie publiczne ws. praw uczniowskich


Zapraszamy na Wysłuchanie publiczne dotyczące praw uczniowskich, które odbędzie się 25 kwietnia w Senacie RP. Spotkanie organizowane jest przez Parlamentarny Zespół ds. Młodzieży i Fundację Varia Posnania. W programie poruszane będą najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania samorządów uczniowskich, różnicowania praw i obowiązków osób pełnoletnich i niepełnoletnich uczących się, dokumentów określających pracę szkoły, ekonomii społecznej, opieki psychologiczno-pedagogicznej, wspierania równości i różnorodności oraz standardów żywienia w szkołach.

Wynikiem spotkania będzie powstanie Grup Roboczych, które będą dążyć do wypracowania postulatów zmian prawa na poziomie lokalnym i centralnym w zakresie poszanowania praw osób uczących się i uwzględnienia ich w procesach partycypacyjnych.

Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniu prosimy o zgłoszenie się poprzez formularz zgłoszeniowy do 20 kwietnia. Możliwy jest udział stacjonarny lub zdalny. Szczegółowe informacje dotyczące programu posiedzenia oraz informacje techniczne zostaną przesłane osobom zgłoszonym na spotkanie.

Zapraszamy szczególnie osoby uczące się obecnie w szkołach lub działające na rzecz omawianych kwestii. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży do Warszawy. Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się tutaj: https://forms.gle/o2dhgSq1tP2Jam4A9

Wniosek do ZSO numer 2 w Krzesinach


Wystosowaliśmy najdłuższy naszej dotychczasowej działalności wniosek o dostęp do informacji publicznej do ZSO numer 2 w Krzesinach. O co w nim pytamy?
-Procesy demokratyczne w szkole
-Sytuacja osób niecispłciowych
-Usprawiedliwianie się osób pełnoletnich
-Miejsce na zostawienie podręczników
-Regulowanie wyglądu osób uczących się
-Aktualność dokumentów szkolnych
-Przedmiotowe Systemy Oceniania
-Sytuację osób menstruujących na lekcjach W-F

Całą interwencję znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce Interwencje.

Uważasz że zostały naruszone Twoje prawa uczniowskie? Świadczymy darmową i anonimową pomoc zarówno w języku polskim jak i ukraińskim.
tvoiprava@variaposnania.pl
twojeprawa@variaposnania.pl

Premiera Publikacji “Sytuacja prawna osób niecispłciowych w szkołach”


Przedstawiamy publikację “Sytuacja prawna osób niecispłciowych w szkołach”

W swojej działalności zauważamy, że nie tylko polskie prawo jest przeszkodą na drodze do tworzenia szkoły równej, otwartej i bezpiecznej. Ogromnym problemem jest niekompetencja kadr pedagogicznych, która prowadzi do przemocy i niesprawiedliwości.

Przez ostatnie miesiące zbieraliśmy materiały, wyroki sądów, analizowaliśmy dziesiątki ustaw i rozporządzeń, aby stworzyć kompendium wiedzy dla osób uczących się i gron pedagogicznych.

Wiele popularnych twierdzeń dotyczących praw osób niecispłciowych w szkole to mity.

Każda osoba ma prawo żądać zwracania się do niej preferowanym imieniem i zaimkami, może także używać go podczas prac pisemnych. Szkoła nie może zakazać ubierania się w sposób tożsamy z odczuwaną płcią, a także celowo deadname’ingować żadnej osoby uczącej się.

W Publikacji mówimy także o tym, co szkoły mogą zrobić, aby osoby niecispłciowe wspierać. Tworzenie neutralnych płciowo toalet i szatni, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, wspieranie wydarzeń i projektów antydyskryminacyjnych to tylko część z nich.

Zachęcamy do przeczytania publikacji osoby uczące się, rodziców, grona pedagogiczne, Dyrekcje i wszystkie osoby wspierające!

Znajdziecie ją na naszej stronie internetowej.

Publikacja powstała w ramach grantu z Funduszu Dla Odmiany.

Efekty interwencji w internacie przy ul. Czajczej


Po naszej interwencji w Internacie Zespołu Szkół Komunikacji przy ul. Czajczej przeprowadzona została kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego. W jej wyniku nałożony został mandat karny z uwagi na niezgodności tj:

-Niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny powierzchni ścian i sufitów w zmywalni cateringowej, zmywalni naczyń stołowych oraz przygotowalni warzyw i jaj
-Brak stanowiska do mycia rąk w kuchni ciepłej
-Brak dokumentu poświadczającego skuteczność wentylacji mechanicznej
-Obecność much w przygotowalni warzyw
Będziemy dalej obserwować działania internatu i placówki w zakresie poprawy warunków sanitarnych. Na naszej stronie internetowej znajdziecie pełną dokumentację interwencji.

Uważasz, że zostały naruszone Twoje prawa uczniowskie? Świadczymy darmową i anonimową pomoc zarówno w języku polskim jak i ukraińskim. Możesz skontaktować się z nami przez e-mail: tvoiprava@variaposnania.pl lub twojeprawa@variaposnania.pl.

Sprawdzimy statut twojej szkoły!


Pomożemy uzdrowić prawnie Twoją szkołę!

Świadczymy bezpłatne konsultacje statutów i innych dokumentów regulujących pracę szkoły. Dokonujemy analiz i wskazujemy konieczne zmiany. Chętnie spotkamy się i porozmawiamy o współpracy!

W przypadku zgłoszeń od osób uczących się gwarantujemy anonimowość i nawiązanie kontaktu ze szkołą w celu rozpoczęcia dialogu o zmianach w prawie.

Zgłoszenia przyjmujemy od dyrekcji, gron pedagogicznych i społeczności uczniowskich drogą mailową pod adresami:

twojeprawa@variaposnania.pl
tvoiprava@variaposnania.pl
fundacja@variaposnania.pl

Obowiązkowe wyjście szkolne w piątek wieczorem – interwencja.


Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące wyjścia do teatru organizowanego przez VI LO w Poznaniu. Wyjście na spektakl “Irena” ma odbyć się 17 i 18 marca o godzinie 19:00. Według otrzymanych informacji, osoby uczące się zostały poinformowane, że wyjście to jest obowiązkowe, a za uczestnictwo w nim należy zapłacić 70zł. Dodatkowo, wiedza czerpana ze spektaklu ma być egzekwowana podczas zajęć szkolnych.

Chociaż popieramy upowszechnianie kultury wśród młodego pokolenia, wyrażamy sprzeciw wobec organizacji obowiązkowych wyjść szkolnych w godzinach pozalekcyjnych oraz nakładania wysokich obciążeń finansowych na osoby uczące się i ich rodziców w trybie obowiązkowym.

Zapytaliśmy Dyrekcję placówki o podstawę prawną takich działań oraz tryb egzekwowania należności za wyjście i wiedzy w trakcie niego pozyskanej.

Należy pamiętać, że osoby uczące się są zobowiązane do uczęszczania na obowiązkowe zajęcia lekcyjne, określone w ramowym planie nauczania, na podstawie których dokonuje się oceny spełnienia wymagań edukacyjnych i przeprowadza klasyfikację roczną (art. 44b – 44f Ustawy o systemie oświaty [Dz.U.2022.2230]). Wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe, konkursy czy inne formy działalności dodatkowej, np. wolontariat, to zajęcia dodatkowe, których od osoby uczącej się nie można wymagać. Wykraczają one poza podstawę programową i nie definiują o uzyskaniu promocji do kolejnej klasy. Takie działania mogą być realizowane jedynie za bezpośrednią wolą każdej osoby uczącej się.

Interwencja w Internacie Zespołu Szkół Komunikacji


Nieszczelne okna, owady w jedzeniu, nocna interwencja Policji ws. nietrzeźwości pracowniczki, niedziałające długotrwale ogrzewanie w sezonie zimowym.
Otrzymaliśmy w nocy 05.03.zgłoszenie ws. rażących nieprawidłowości w Internacie Zespołu Szkół Komunikacji przy ul. Czajczej w Poznaniu.
Interweniujemy w tej sprawie w Urzędzie Miasta Poznania, Zespole Szkół Komunikacji i Inspektoracie Sanitarno-Epidemiologicznym.

Uważasz że zostały naruszone Twoje prawa uczniowskie? Świadczymy darmową i anonimową pomoc zarówno w języku polskim jak i ukraińskim

tvoiprava@variaposnania.pl

twojeprawa@variaposnania.pl

Zakaz wyjścia do łazienki w trakcie lekcji – interwencja.


Podstawowym prawem każdej osoby jest dostęp do toalety w celu spełnienia naturalnych potrzeb fizjologicznych. Ograniczanie dostępu do toalety jest nieetyczne i może stanowić naruszenie godności osoby uczącej się.

Na maila interwencyjnego otrzymaliśmy prośbę o podjęcie działań ws. rzekomego zakazywania korzystania z łazienki w trakcie lekcji w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Stopnia. Poprosiliśmy szkołę o wyjaśnienia w tej sprawie.

Otrzymujemy także sygnały o podobnych praktykach w innych placówkach. Będziemy na nie reagować na bieżąco.

Osoby uczące się w Polsce mają prawo do korzystania z toalety w szkole w bezpieczny, higieniczny i łatwy sposób. Kadra pedagogiczna nie może tego prawa naruszać, a działać zgodnie z przepisami prawa.
Osoby uczące się mają różne potrzeby fizjologiczne i mogą potrzebować częstszych wizyt w toalecie. Utrzymywanie właściwej higieny jest kluczowe dla zdrowia i dobrego samopoczucia osób uczących się. Zakazywanie korzystania z toalety może prowadzić do problemów zdrowotnych i innych problemów
związanych z higieną.

Uważasz że zostały naruszone Twoje prawa uczniowskie? Świadczymy darmową i anonimową pomoc zarówno w języku polskim jak i ukraińskim
tvoiprava@variaposnania.pl
twojeprawa@variaposnania.pl