Zakaz Agitacji Politycznej w Szkołach 📢

Przypominamy, że zgodnie z art. 108 § 2 Kodeksu wyborczego, na terenie szkół obowiązuje całkowity zakaz agitacji wyborczej. Oznacza to, że nie wolno wieszać banerów wyborczych, plakatów ani prowadzić kampanii politycznych na terenie szkoły i jej ogrodzeniu.

Dlaczego to ważne? Agitacja wyborcza to publiczne zachęcanie do głosowania na określonych kandydatów lub partie (art. 105 § 1). Banery wyborcze, które pojawiają się w szkole, są jedną z najprostszych form agitacji i mogą wpływać na uczniów. Dlatego tak istotne jest, aby szkoła pozostała miejscem wolnym od politycznych wpływów.

Jeżeli zauważysz plakaty, banery lub inne formy agitacji na terenie szkoły, prosimy o zgłaszanie tego do straży miejskiej, lokalnego komitetu wyborczego lub urzędu gminy/miasta. Wspólnie dbajmy o przestrzeganie prawa i zachowanie neutralności politycznej w naszej szkole.

Pamiętajmy również, że zgodnie z art. 110 § 1 Kodeksu wyborczego, umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach oraz urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości. Uszkadzanie lub usuwanie takich ogłoszeń bez zgody jest zabronione i grozi karą (art. 67 § 1 Kodeksu wykroczeń).