IV Kongres Samorządów Uczniowskich


W środę oraz czwartek 21 i 22.09 odbyła się czwarta już edycja Poznańskiego Kongresu Samorządów Uczniowskich. W tym roku udział mogły wziąć szkoły z całej Wielkopolski, nie tylko z Poznania. Na wydarzeniu odnotowaliśmy rekordową frekwencję – zapisało się ponad 300 osób. Wydarzenie odbyło się w budynku Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych.

Tegoroczną tematyką kongresu był wolontariat oraz samorządy uczniowskie. Na przestrzeni dwóch dni mogliśmy posłuchać prelekcji oraz debat na najróżniejsze tematy, poczynając od higieny pracy wolontariackiej, a kończąc na prawach ucznia i stanie statutów w placówkach oświatowych. Pomiędzy punktami programu przedstawiciele szkół mieli okazję integrować się ze sobą oraz wymienić poglądy. Podczas kongresu ogłoszony został nasz nowy projekt, mający na celu ochronę praw uczniowskich. Jego szczegóły zostaną wkrótce przedstawione.

Pragniemy podziękować zaproszonym gościom, jak również wszystkim osobom uczestniczącym za poświęcony czas i pojawienie się na kongresie.