Mail Interwencyjny


Uruchomiliśmy 2 interwencyjne skrzynki mailowe dotyczące praw uczniowskich. Adres twojeprawa@variaposnania.pl obsługiwany jest w języku polskim i angielskim, natomiast adres tvoiprava@variaposnania.pl jest obsługiwany w języku ukraińskim.

Napisz do nas, jeśli:

  • Twoje prawa są w szkole łamane

  • Organy szkolne nie respektują przysługującej Ci równości wobec prawa

  • Spotykasz się w szkole z dyskryminacją na jakimkolwiek tle

  • Wewnętrzne regulacje szkół mogą być niezgodne z prawem wyższego rzędu.

Pomożemy!

Projekt realizujemy razem z Fundacją na rzecz Praw Ucznia i Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Polska Ukraina w Poznaniu.