Regulamin Darowizn

§ 1. Informacje ogólne

 1. Strona internetowa variaposnania.pl jest prowadzona przez Fundację Varia Posnania z siedzibą w Poznaniu, 61-895, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000965697, NIP: 7831856397, REGON: 52172462500000.
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie fundacjasfl.pl, realizowanych przez serwis PayU SA.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.
 

§ 2. Zasady przekazywania darowizn

 1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.
 2. Wszystkie darowizny przekazane na rzecz Fundacji Varia Posnania przeznaczone będą na wsparcie jej działań statutowych.
 3. W celu przekazania darowizny przez serwis PayU, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie fundacjasfl.pl Darczyńca zostaje przekierowany do serwisu payu.pl
 4. W ramach płatności online, Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą przelewów elektronicznych, w tym BLIK, oraz kart płatniczych.
 5. Dodatkowo Darczyńca ma możliwość pobrania ze strony Serwisu PayU druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku.
 6. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu PayU wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celu utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją Varia Posnania w związku z jej celami statutowymi. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Varia Posnania.
 

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

 1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację dotyczącą przekazania darowizny.
 2. Reklamację należy zgłosić na adres: reklamacje@variaposnania.pl wpisując w tytule „reklamacja” a w treści wiadomości przyczynę reklamacji oraz załączając potwierdzenie płatności w formacie PDF. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację Varia Posnania indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja Varia Posnania ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.