Tęczowy Piątek


Już 28.10 tęczowy piątek!

W tym roku chcemy pomóc wam w bezpiecznym obchodzeniu tego dnia – w zgodzie z prawem i bez niezgodnych z prawem zakazów. Poniżej w kilku punktach omawiamy podstawy prawne na jakich możecie ten dzień obchodzić.

  • Zgodnie z art. 54 Konstytucji RP każdemu człowiekowi zapewnia się wolność poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a jakakolwiek cenzura jest zakazana. Jedynie poglądy nawołujące do nienawiści, symbolizujące takie poglądy jak nazizm, faszyzm itp. mogą być zakazane. Dodatkowo – zgodnie z art. 12 i 13 Konwencji Praw Dziecka – dzieci mają prawo do posiadania własnych poglądów i swobodnego ich wyrażania.

  • Nikt nie ma prawa zabronić wam manifestowania swoich poglądów poprzez wygląd, ubiór i słowa. Dzień, jakim jest tęczowy piątek, ma zwiększać świadomość społeczną w zakresie tolerancji, miłości i akceptacji – nie ma tutaj żadnych przesłanek, które miałyby zakazać manifestacji tego dnia.

Niestety część kadr pedagogicznych próbuje hamować – różnie wyrażaną – manifestacje w najbliższy piątek, być może chowając to pod pozorem obrażania uczuć religijnych, apolityczności szkoły itp.

  • Manifestowanie swoich poglądów, które wyznają rzeczywistą tolerancję i akceptację, nie są obrazą uczuć religijnych. Wiele szkół w swoich statutach ma zapisy o wychowywaniu młodzieży w tolerancji, akceptacji, szacunku do innych, itp. – zapisów tych jest wiele, przybierają często różną postać, a jednocześnie stanowią ten sam zakres znaczeniowy. Byłoby to zatem sprzecznością, gdyby szkoły miały zakazywać czegoś, co jest zgodne z ich statutem.

  • Konstytucja stoi po naszej stronie, Konwencja Praw Dziecka również, nie bójcie się, manifestujcie – a w razie jakichkolwiek problemów – zwracajcie się bezpośrednio do nas. Pod adresami twojeprawa@variaposnania.pl i tvoiprava@variaposnania.pl udzielamy interwencyjnego wsparcia prawnego i rozwiewamy wątpliwości dot. prawnych aspektów Tęczowego Piątku. W razie potrzeby napiszemy do szkoły pismo informujące o uprawnieniach placówki w tym zakresie. Możemy także interweniować na poziomie organu prowadzącego. Oczywiście przyjmujemy także zgłoszenia anonimowe.

    Pamiętajcie, że w przypadku organizowania wydarzeń, prelekcji czy akcji informacyjnych konieczne może być uzyskanie zgody Dyrekcji. Jeśli macie wątpliwości co do planowanych przez siebie działań, chętnie odpowiemy pod wskazanmi adresami mailowymi.

    Planujecie coś na ten dzień? Dajcie nam znać! Nasz zespół chętnie spotka się z wami, aby pokazać światu jak tworzycie równą i bezpieczną szkołę.