ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ФОНДУ VARIA POSNANIA

Персональні дані, надані Фонду Varia Posnania, оброблятимуться відповідно до положень Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних та скасування Директиви 95 / 46 / EC (Загальний регламент про захист даних).

Ця політика конфіденційності відповідає положенням Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також скасування Директиви 95/46 / EC (далі – GDPR).

1. Адміністратор персональних даних.

Адміністратором персональних даних є Фонд Varia Posnania із місцезнаходженням у Познані, вул. Święty Marcin 29/8, 61-806, внесений до Національного судового реєстру за номером KRS: 0000965697, надалі – «Фонд» або «Адміністратор».

2. Форма зв’язку та Посадовець із захисту даних (DPO).

Фонд може призначити інспектора персональних даних (DPO), а у випадках, передбачених законодавством, зобов’язаний це зробити.

У питаннях, пов’язаних із захистом персональних даних та використанням прав, пов’язаних з обробкою таких даних, запропонованою формою зв’язку є електронна пошта за адресою: fundacja@variaposnania.pl.

3. Категорії, цілі та підстави обробки персональних даних.

Персональні дані оброблятимуться Фондом для цілей, пов’язаних із його статутною діяльністю, з урахуванням місії, цілей та форм діяльності Фонду та загально застосовного законодавства.

Персональні дані будуть оброблятися для наступних цілей і на наступній правовій основі:

 • метою інформування про діяльність Фонду – ім’я, прізвище, стать, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону; Правовою основою такої обробки даних є ст. 6 сек. 1 літ. GDPR, який дозволяє обробляти персональні дані на основі добровільно наданої згоди.

 • З метою представлення та розширення складу команди Фонду, в тому числі Ради та Ради Фонду – ім’я, прізвище, номер PESEL, стать, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, дата народження, освіта, професійний досвід; Правовою основою такої обробки даних є ст. 6 сек. 1 літ. GDPR, який дозволяє обробляти персональні дані на основі добровільно наданої згоди.

 • Для прийому на вакансії, запропоновані Фондом – ім’я, прізвище, номер PESEL, стать, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, дата народження, освіта, професійний досвід; Правовою основою такої обробки даних є ст. 6 сек. 1 літ. GDPR, який дозволяє обробляти персональні дані на основі добровільно наданої згоди.

 • Для набору та допуску до волонтерської діяльності у Фонді – ім’я, прізвище, номер PESEL, стать, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, дата народження, освіта, професійний досвід; Правовою основою такої обробки даних є ст. 6 сек. 1 літ. GDPR, який дозволяє обробляти персональні дані на основі добровільно наданої згоди.

 • З метою збору підписів за позиціями, петиціями та ініціативами відповідно до статутної діяльності Фонду – ім’я, прізвище, номер PESEL, адреса, адреса електронної пошти; Правовою основою такої обробки даних є ст. 6 сек. 1 літ. GDPR, який дозволяє обробляти персональні дані на основі добровільно наданої згоди.

 • Для видачі рахунків-фактур та інших бухгалтерських документів, пов’язаних з функціонуванням Фонду – ім’я, прізвище, фірма, PESEL, NIP, REGON, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, номер банківського рахунку; Правовою основою такої обробки даних є ст. 6 сек. 1 літ. c GDPR, що дозволяє обробку персональних даних, якщо така обробка необхідна Адміністратору для виконання зобов’язань, що випливають із положень законодавства, а також безпосередньо з договору, укладеного між сторонами.

 • Для обліку, архіву та доказів, а також для визначення, розслідування чи захисту претензій – ім’я, прізвище, компанія, PESEL, NIP, REGON, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, номер банківського рахунку, сума сплаченої пожертви ; Правовою основою такої обробки даних є ст. 6 сек. 1 літ. f GDPR, який дозволяє обробляти персональні дані, якщо таким чином Адміністратор реалізує свій законний інтерес.

 • Для того, щоб відповісти на запитання електронною поштою або традиційною поштою – ім’я, прізвище, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону; Правовою основою такої обробки даних є ст. 6 сек. 1 літ. GDPR, який дозволяє обробляти персональні дані на основі добровільно наданої згоди.

4. Відкликання згоди на обробку персональних даних.

Адміністратор докладає всіх зусиль, щоб особи, які надають персональні дані, беруть участь у діяльності Фонду, підписують документи, пов’язані з функціонуванням Фонду, або приймають необхідні нормативно-правові акти, були обізнані та повністю поінформовані про свої права та обов’язки. У випадках добровільної згоди на обробку персональних даних особи, які надають персональні дані, можуть відкликати свою згоду в будь-який час і в будь-якій формі, незалежно від того, чітко про це повідомляється Адміністратору. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Адміністратор припиняє їх обробку негайно після отримання такого запиту, якщо він не має права на подальшу їх обробку на законних підставах, відмінних від наданої згоди.

5. Вимога щодо надання персональних даних.

Надання персональних даних у більшості випадків є добровільним, однак відсутність згоди на обробку персональних даних повністю або деяких з них може перешкодити або перешкодити меті, для якої особи, які надають дані, мають на меті підтримати діяльність Фонду, встановити контакт або співробітництво.

Тому для досягнення поставлених в пп 3, надати необхідні дані, зазначені в ньому. Це не завжди будуть всі дані, перераховані в пункті 3, а сфера їх застосування буде обмежена принципом мінімалізму та необхідністю наявності у Фонду індивідуальних персональних даних.

6. Тривалість зберігання персональних даних та права.

Персональні дані зберігатимуться протягом періоду, який відповідає положенням чинного законодавства.

7. Особи, які надають персональні дані, завжди мають право вимагати від Адміністратора:

 • доступ до персональних даних,

 • виправляючи їх,

 • видалення,

 • обмеження обробки,

 • заперечувати проти їх обробки або

 • передача персональних даних.

Зазначені вище запити можуть бути надіслані в будь-якій формі на адреси Адміністратора, зазначені в п.п. 1 або 2.

Однак адміністратор повідомляє, що вищезазначені права не є абсолютними, а тому в деяких ситуаціях Фонд може законно відмовити у їх виконанні.

У разі права на заперечення проти обробки персональних даних Адміністратор пояснює, що в будь-який момент він має право заперечити проти обробки персональних даних на підставі законних інтересів Адміністратора (вони перераховані в пункті 3). у зв’язку з особливим становищем осіб, які надають дані. Однак адміністратор може, відповідно до законодавства, відмовитися від заперечення, якщо доведе, що для обробки є законні підстави, які переважають інтереси, права і свободи осіб, які надають дані, або є підстави для встановлення, розслідування або захист претензій.

8. Автоматизована обробка персональних даних та профілювання.

Персональні дані можуть використовуватися для автоматизованої обробки даних також для профілювання, тобто побудови аналізу та прогнозів щодо суб’єкта даних на основі зібраних персональних даних.

Профілювання пов’язане з діяльністю людей, які надають дані в рамках статутної діяльності Фонду, і може використовуватися у всіх можливих аспектах. Він дозволяє здійснювати ефективні та цілеспрямовані дії, спрямовані безпосередньо на сферу діяльності людей, що надають дані, мінімізуючи взаємодію в сферах, які не цікавлять їх.

Автоматизована обробка персональних даних може полягати в персоналізації наданого вмісту та, в деяких випадках, присвоєння категорії особи профілю користувача.

9. Передача персональних даних третім особам.

Персональні дані можуть бути довірені для обробки особам, обраним Адміністратором на підставі письмового договору про доручення персональних даних, для цілей, визначених цією Політикою конфіденційності та в обсязі, що не перевищує зазначених у цій Політиці конфіденційності, а також в порядку, визначеному законом.

Дані також можуть передаватися фондам, асоціаціям та організаціям, які мають подібний або подібний профіль діяльності до Фонду.

Дані також можуть бути довірені для обробки суб’єктам, чиїми послугами Фонд користується у зв’язку з їх обробкою, зокрема постачальникам ІТ-послуг, бухгалтерським або юридичним послугам – в обсязі, необхідному для належного виконання цих послуг. Персональні дані також можуть передаватися уповноваженим державним органам у випадках, передбачених законодавством

Крім випадків, зазначених вище, всі персональні дані є конфіденційними і за жодних обставин і в будь-якій формі не будуть розголошені або передані іншим особам.

10. Передача персональних даних в треті країни.

Як правило, персональні дані не будуть передані за межі Європейської економічної зони.

Однак, якщо є потреба передати персональні дані до третіх країн, які, за даними Європейської комісії, не відповідають мінімальним умовам захисту персональних даних, ми хотіли б повідомити вас, що персональні дані можуть бути передані лише після отримання окрема та добровільна згода осіб, які надають дані, на цей вид дії.

Беручи до уваги ризик, пов’язаний із наданням персональних даних відповідно до абз. 2 вище, слід враховувати, що Фонд не може гарантувати належний захист персональних даних у випадках їх передачі в треті країни.

11. Право на подання скарги.

Якщо особи, які надають дані, виявлять, що персональні дані загрожували, були порушені або оброблені всупереч вимогам законодавства, ці особи мають право подати скаргу до Голови Управління із захисту персональних даних.

12. Печиво.

Фонд використовує т. зв файли cookie, тобто коротка текстова інформація, збережена на комп’ютері, телефоні, планшеті чи іншому пристрої користувача.

Використовуючи веб-сайт Фонду, ви даєте згоду на розміщення файлів cookie на кінцевому пристрої користувача.

Кожен користувач має можливість вимкнути файли cookie, правильно налаштувавши свій веб-браузер. Однак, якщо ви використовуєте цю опцію, використання веб-сайту Фонду буде можливим, за винятком функцій, які за своєю природою вимагають файлів cookie.

Файли cookie містять, серед іншого, такі дані:

 • публічна IP-адреса комп’ютера, з якого надійшов запит,
 • інформація про тип операційної системи користувача/користувача,
 • інформація про браузер користувача/користувача,
 • відвідувані користувачем/користувачем веб-сайту, кількість часу, проведеного на кожному з них.

Як правило, файли cookie не містять жодних даних, що ідентифікують відвідувачів веб-сайту. На їх основі неможливо визначити чиюсь особу – механізм файлів cookie не дозволяє збирати будь-які персональні дані чи будь-яку конфіденційну інформацію з пристрою користувача.

Фонд використовує, серед іншого, такі файли cookie:

 • файли сеансу – вони зберігаються на пристрої користувача і залишаються там до кінця сеансу браузера, потім збережена інформація назавжди видаляється з пам’яті пристрою,
 • постійні файли – вони зберігаються на пристрої користувача і залишаються там до тих пір, поки їх не буде видалено, закінчення сеансу браузера або вимкнення пристрою не видаляє їх з пристрою користувача.

Серед інших використовуються файли cookie щоб:

 • пристосування вмісту веб-сайту до уподобань користувача та оптимізації використання веб-сайту,

 • створення статистичних даних, метою яких є визначення того, як користувачі використовують веб-сайт.

13. Прикінцеві положення

У питаннях, не охоплених цією Політикою конфіденційності, застосовуються положення про захист персональних даних.

Ця Політика конфіденційності діє з 11 квітня 2022 року.