Zbieramy Postulaty


Główny cel naszej Fundacji to realna zmiana. Podejmiemy współpracę ze środowiskami edukacji, aktywizmu, polityki i biznesu, aby podnosić standardy w oświacie i partycypacji młodzieży w życiu społeczno-politycznym Poznania. Rozpoczynamy zbieranie postulatów, które zostaną włączone do deklaracji ideowej naszej Fundacji. W najbliższym czasie poinformujemy o pierwszych spotkaniach i konsultacjach.