Wnioskujemy o dostępność wegańskich posiłków w szkołach


Wnioskujemy do Wydziału Oświaty o zapewnienie dostępności posiłków wegańskich w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań jako opcji dostępnej każdego dnia w zdrowej i zbilansowanej formie.

Jako Koalicja Future Food 4 Climate mówiliśmy dziś o tym wraz z Haliną Owsianek i Martą Mazurek na konferencji prasowej. Wniosek przesłaliśmy już do Wydziału, a w czwartek przedstawimy go na Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wniosku:

Otwieramy dział miejski!


Ostatnie miesiące to dla nas wiele pracy przy naprawianiu poznańskiej edukacji. Postanowiliśmy rozszerzyć działalność na inne sfery życia Poznania.

Czym się zajmiemy?

-Kultura

-Transport zbiorowy

-Klimat i środowisko

-Usługi publiczne

-Sport

I wiele innych!

Jednocześnie uruchamiamy możliwość zgłaszania nam spraw, którymi powinniśmy się zająć w trybie interwencyjnym. Widzisz sprawę, która powinna być załatwiona już dawno? Pęknięty chodnik, za mało zieleni, chronicznie “wypadający” autobus? Doradzimy, powiemy do kogo się zwrócić, podejmiemy wspólną walkę!

Możecie pisać do nas na adres dzialmiejski@variaposnania.pl

Już niedługo poinformujemy o pierwszych aktywnościach Działu.

Podpisujemy porozumienie o współpracy z Młodzieżową Radą przy Merze Charkowa


Nawiązaliśmy w tym tygodniu współpracę z młodzieżą Charkowa, miasta partnerskiego Poznania ze wschodniej Ukrainy.

Prezes naszej Fundacji Kacper Nowicki spotkał się w Charkowie z delegacją Młodzieżowej Rady przy Merze Charkowa, aby omówić przyszłą współpracę.

Głównym celem współpracy będzie wspieranie młodzieży ukraińskiej w organizacji projektów partycypacyjnych, organizacja projektów międzynarodowych i wsparcie Ukrainy na drodze do członkostwa Unii Europejskiej.

Wysyłamy przedsądowe wezwanie o zaprzestanie naruszania dóbr osobistych


Dyrektor ZSO 2 na miejskiej Komisji Oświaty i Wychowania nazywa nasze działania “patologią” i “terroryzowaniem szkół”. Wysyłamy wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Żądamy publicznych przeprosin. W przeciwnym wypadku skierujemy sprawę na ścieżkę sądową Kilka słów wyjaśnienia: Fundacja Varia Posnania wysłała do ZSO 2 w Poznaniu 2 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Pierwszy z nich dotyczył zajęć religii i etyki w szkole, został on wysłany do 40 poznańskich szkół ponadpodstawowych, w celu zebrania statystyk na potrzeby dalszych działań naszej organizacji. Odpowiedziały na niego wszystkie szkoły, oprócz wspomnianego ZSO 2. Kolejnym wnioskiem, jaki do ZSO nr 2 wystosowała Fundacja, był wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 27 konkretnymi pytaniami dot. m.in. w sprawie niezgodności zapisów Statutu z aktami prawnymi wyższego rzędu.

Wniosek ten był częścią wypracowanej przez nas procedury w ramach działalności maila interwencyjnego. Otrzymując zgłoszenie zawsze kontaktujemy się z dyrekcją, aby skonfrontować stan faktyczny i ewentualnie podjąć następne działania. Następstwem wysłanego wniosku była wizyta dyrektora Karasia na posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania, z którego protokołu dowiedzieliśmy się o skandalicznych słowach wypowiedzianych w kierunku naszej Fundacji. Oburza nas także próba wywarcia nacisku na poznańskich radnych, w zakresie przyznawania nam finansowania na prowadzoną działalność

Jednocześnie informujemy, że wystosowaliśmy kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w związku z niepełną i wątpliwą odpowiedzią na wniosek z 27 pytaniami. Czekamy na stanowisko dyrektora Karasia. Będziemy informować na bieżąco o podejmowanych działaniach

Rozmowy o edukacji – wysłuchanie publiczne


Wspólnie z Parlamentarnym Zespołem ds. Młodzieży, zorganizowaliśmy w Senacie wysłuchanie publiczne dotyczące praw uczniowskich. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji społecznych, rad młodzieżowych oraz samorządów uczniowskich.

Efektem spotkania będzie utworzenie Zespołów Roboczych, które opracują propozycje zmian legislacyjnych w systemie edukacji, z uwzględnieniem szacunku dla praw uczniowskich.

Podczas wysłuchania osoby uczestniczące poruszały wiele kwestii, takich jak funkcjonowanie samorządów uczniowskich i rad młodzieżowych, narastający problem przemocy psychicznej i seksualnej w szkołach, brak odpowiedniej opieki psychologiczno-pedagogicznej, niedostateczny dostęp do zdrowych posiłków roślinnych w szkołach, potrzeba rzetelnej edukacji seksualnej, zróżnicowanie praw i obowiązków osób pełnoletnich i niepełnoletnich oraz nieprawidłowości w programach nauczania.

Cieszymy się, że mogliśmy stworzyć przestrzeń dla dyskusji i wypracowania konstruktywnych rozwiązań. Wierzymy, że rekomendacje Zespołów Roboczych będą przyczyniać się do poprawy sytuacji w polskim systemie edukacji.

Mapa Drogowa w ponad 200 szkołach!


Wspieramy szkoły w wdrożeniu postulatów z mapy drogowej edukacji! Po opublikowaniu mapy, przesłaliśmy ją do wielkopolskich gmin, a teraz – otrzymaliśmy potwierdzenie przekazania jej do ponad 200 szkół!

Jako Fundacja Varia Posnania chcemy działać na rzecz rozwoju edukacji w regionie i pomóc szkołom w realizacji postulatów z mapy drogowej. Jeśli chcesz, aby Twoja szkoła otrzymała wsparcie, napisz do nas na fundacja@variaposnania.pl.

Mapę drogową udało nam się opublikować dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Zapraszamy do zapoznania się z nią na naszej stronie internetowej, można ją pobrać w zakładce “Dokumenty”.

Oficjalne ogłosznie Mapy Drogowej zmian w wielkopolskiej edukacji!


Mapa Drogowa zmian w Wielkopolskiej Edukacji ogłoszona!Na konferencji prasowej przedstawiliśmy dokument, którego wprowadzenie w życie w podniosłoby znacznie jakość wielkopolskiego systemu oświaty.

Postulujemy:

 • Powołanie niezależnego Rzecznika Praw Uczniowskich.
 • Środki na działalność projektową i bieżącą samorządów uczniowskich.
 • Wprowadzenie instytucji referendów szkolnych.
 • Wprowadzenie polityki lokalnej kierowanej do młodych aktywnych osób, które z uwagi na zwiększone zaangażowanie społeczne mniej angażują się w zajęcia dydaktyczne.
 • Prewencja zachowań dyskryminujących poprzez kampanie informacyjne i zajęcia antydyskryminacyjne w szkołach, a także wykorzystanie instytucji mediacji do rozwiązywania niepożądanych sytuacji.
 • Stosowanie feminatywów w szkolnych dokumentach i codzienności
 • Upowszechnianie wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej.
 • Dostosowywanie elementów systemu edukacyjnego do potrzeb osób posługujących się językami innymi niż polski.

Postulaty te można wprowadzić na poziomie szkół i gmin bez konieczności zmiany prawa centralnego. W najbliższych dniach prześlemy Mapę do wszystkich gmin i szkół w województwie wielkopolskim z prośbą o wdrożenie jej założeń.

O dokumencie mówiliśmy dziś na konferencji prasowej wraz z Pauliną Stochniałek, Członkinią Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Mapa jest efektem syntezy postulatów, które zostały zgłoszone podczas Okrągłego Stołu wokół Wielkopolskiego Edukacji, który zorganizowaliśmy w grudniu zeszłego roku. Można ją pobrać z naszej strony internetowej, w zakładce dokumenty oraz na górze strony głownej. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli powstanie Mapy!

Let’s talk about Poznań over coffee


We would like to invite you to a series of meetings with people familiar with Poznań and the work of local government. In a relaxed atmosphere we will talk about the involvement of young people in the social life of our city.

Meetings schedule::

 • February 20 at 16:00 with Frank Sterczewski – city activist, MP for the ninth term of the Parliament, Councilor of the Lazarus Estate – Jungle Cafe.

 • February 22 at 3:30 p.m. with Dorota Bonk-Hammermeister – Councilwoman of the City of Poznań, Councilor of the Wilda Estate since 2010, since 2015 Chairwoman of the Wilda Estate Council – Pora Dnia Café.

 • February 23 at 15:30 with Jedrzej Solarski – Deputy Mayor of Poznan – cafe Różove.

The project was funded under the Stronger Together program implemented by the Polish Council of Youth Organizations in cooperation with the British Council

Porozmawiajmy przy kawie o Poznaniu


Zapraszamy na cykl spotkań z osobami dobrze znającymi Poznań i pracę w samorządzie lokalnym. W luźnej atmosferze porozmawiamy o zaangażowaniu młodzieży w życie społeczne naszego miasta.

Terminarz spotkań:

 • 20 lutego o 16:00 z Frankiem Sterczewskim – aktywistą miejskim, posłem na Sejm IX kadencji, Radnym Osiedla Łazarz – Dżungla Cafe.

 • 22 lutego o 15:30 z Dorotą Bonk-Hammermeister – Radną Miasta Poznania, Radną Osiedla Wilda od 2010 r., od roku 2015 przewodniczącą Rady Osiedla Wilda – kawiarnia Pora Dnia.

 • 23 lutego o 15:30 z Jędrzejem Solarskim – Zastępcą Prezydenta Poznania – kawiarnia Różove.

Projekt został sfinansowany w ramach programu Stronger Together realizowanego przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych we współpracy z British Council

Freedom of expression at school  


Last Friday, i.e. on 3 February, the Ombudsman announced that he had sent requests to the Superintendents and Superintendents of Education for their position on the regulation of student dress and appearance in school statutes and the use of penalties for non-compliance.

We receive reports that indicate non-compliance with generally applicable law, i.e. the Act – Education Law and the Constitution by schools, as well as reports indicating the use of penalties, e.g. negative behavioural points for non-compliance with the provisions on student appearance and dress.

Pursuant to Article 99(3) u.p.o, schools may regulate the dress code – the legislature chose to limit the remit of schools to dress, excluding appearance. This was debated in the legislative process when it was decided to do so. This explicitly means that all elements that belong to appearance – hairstyle, make-up, tattoos, nails – are outside the scope of school regulation, and pupils are given freedom in this regard.

We should also remember that the provisions of statutes should not be vague expressions – e.g. ‘neat’, ‘appropriate’ – are vague expressions that can cause difficulty in qualification and result in arbitrary interpretations by teaching persons.

Provisions regulating pupil dress should be justified – e.g. for the safety and health of pupils – in which case a prohibition on wearing clothes with metal, sharp ends is perfectly legitimate. The restrictions should, however, be the least onerous possible, i.e. proportionate to the need. A hypothetical ban on brightly coloured clothing would not serve any purpose and we could call for its removal from the school statutes.

Schools are also not allowed to restrict pupils from showing their affiliation to certain social groups, subcultures etc. This would be a restriction of constitutional rights and freedoms as well as other acts, including the Convention on the Rights of the Child.

✉️ Think your pupil rights have been violated? We provide free and anonymous assistance in both Polish and Ukrainian.

🇺🇦 tvoiprava@variaposnania.pl

🇵🇱 twojeprawa@variaposnania.pl