Czy szkoła ma prawo pobierać opłaty za ksero?


W wielu polskich szkołach pojawia się sytuacja, w której szkoły wymagają od osób uczących się opłat za ksero. Są to kwoty rzędu 20/30 złotych na pół roku szkolnego lub cały rok szkolny, które mają sfinansować koszty papieru, na których drukowane są osobom uczącym się sprawdziany, karty pracy i inne.

Często otrzymujemy pytania, czy jest to praktyka zgodna z prawem i przepisami powszechnie obowiązującymi. Wychodząc na przeciw kolejnym pytaniom i ułatwiając sprawę… wyjaśniamy!

Przede wszystkim należy wskazać na art. 10 Ustawy – Prawo Oświatowe. Zgodnie z ust. 1 pkt 5 ww. wskazanego przepisu, organ prowadzący szkołę odpowiada za wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Nadto, art. 29 ust. 1 Karty Nauczyciela wskazuje, że organ prowadzący szkołę obowiązany jest zapewnić szkole podstawowe warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Przypominając jednocześnie o konstytucyjnej bezpłatności nauczania, musimy dojść do wniosku, że od osób uczących się nie można wymagać opłat za ksero, nawet na zasadzie dobrowolnych wpłat. Jest to bowiem obowiązek organu prowadzącego szkołę np. Miasta Poznań, aby zapewnić rzeczy takiego rodzaju. Osoby uczące się mają obowiązek zapewnić sobie jedynie przedmioty zupełnie podstawowe do nauczania – zeszyt (nawet jeden na wszystkie przedmioty), długopis i inne niezbędne przybory. Wszystkie inne wydatki ponosi szkoła i nie powinna wymagać jakichkolwiek środków od osób uczących się i ich rodziców, a, w związku z tym, osoby uczące się nie mają żadnego obowiązku, aby takie kwoty wpłacać. Wymóg opłat za ksero jest bowiem naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Jeśli jakakolwiek szkoła wymaga od was opłat za ksero – pamiętajcie, że w takim wypadku najlepiej zwrócić się do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego, aby rozwiązać problem.

Chcecie, abyśmy wyjaśnili inne kwestie związane z oświatą? Dajcie znać w komentarzu!

4 odpowiedzi na “Czy szkoła ma prawo pobierać opłaty za ksero?”

W jaki sposób ustalić organ prowadzący szkołę? I w jakim celu się do niego zwrócić, nie lepiej po prostu odmówić wpłaty?

Jeżeli chodzi o ustalenie organu prowadzącego szkołę, informacja ta najczęściej zawarta jest na pierwszej stronie statutu. Jeśli jest to szkoła publiczna, najczęściej jest to miasto, w którym szkoła funkcjonuje, jednak istnieją od tego wyjątki.

Oczywiście można odmówić zapłaty, jednak często wiąże się to z konsekwencjami w postaci niewydawania osobom uczniowskim ksero. Dlatego sytuację taką należałoby zgłosić do organu prowadzącego, który zajmuje się kwestiami finansowymi.

Ja nie mogę nigdzie znaleźć informacji czy szkoła może narzucić mi płacenie za zdjęcia pamiątkowe. Może Wy mi pomożecie? Kwota nie jest wielka ale nikt nie zapytał się rodziców czy chcą zdjęcia. Mamy zapłacić i już. W obliczu naprawdę dużych pieniędzy jakie musieliśmy wszyscy wydać od początku roku szkolnego, wypadałoby chociaż spytać czy rodzice mogą ponieść kolejny wydatek.

Szkoła nie może od ciebie żądać żadnej kwoty i nie jesteś obowiązania niczego płacić. Szkoła, zgodnie z przytaczanymi wielokrotnie w FAQ prawnym przepisami, jest bezpłatna i nie można od osób uczących się wymagać zakupu takich rzeczy. Jest to całkowicie dobrowolne, a szkoła nie może wyciągnąć z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji. Jeżeli chcesz przekazać nam szczegóły lub uzyskać dodatkową pomoc w tej sprawie, zachęcamy do kontaktu na adres twojeprawa@variaposnania.pl!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *