Obowiązkowe wyjście szkolne w piątek wieczorem – interwencja.


Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące wyjścia do teatru organizowanego przez VI LO w Poznaniu. Wyjście na spektakl “Irena” ma odbyć się 17 i 18 marca o godzinie 19:00. Według otrzymanych informacji, osoby uczące się zostały poinformowane, że wyjście to jest obowiązkowe, a za uczestnictwo w nim należy zapłacić 70zł. Dodatkowo, wiedza czerpana ze spektaklu ma być egzekwowana podczas zajęć szkolnych.

Chociaż popieramy upowszechnianie kultury wśród młodego pokolenia, wyrażamy sprzeciw wobec organizacji obowiązkowych wyjść szkolnych w godzinach pozalekcyjnych oraz nakładania wysokich obciążeń finansowych na osoby uczące się i ich rodziców w trybie obowiązkowym.

Zapytaliśmy Dyrekcję placówki o podstawę prawną takich działań oraz tryb egzekwowania należności za wyjście i wiedzy w trakcie niego pozyskanej.

Należy pamiętać, że osoby uczące się są zobowiązane do uczęszczania na obowiązkowe zajęcia lekcyjne, określone w ramowym planie nauczania, na podstawie których dokonuje się oceny spełnienia wymagań edukacyjnych i przeprowadza klasyfikację roczną (art. 44b – 44f Ustawy o systemie oświaty [Dz.U.2022.2230]). Wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe, konkursy czy inne formy działalności dodatkowej, np. wolontariat, to zajęcia dodatkowe, których od osoby uczącej się nie można wymagać. Wykraczają one poza podstawę programową i nie definiują o uzyskaniu promocji do kolejnej klasy. Takie działania mogą być realizowane jedynie za bezpośrednią wolą każdej osoby uczącej się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *