Osoby LGBT+ w szkole – Jesteśmy tutaj! – Cykl webinarów dla kadry pedagogicznej szkół


Fundacja Varia Posnania dołącza do Poznańskich Dni Tolerancji!

Zapraszamy na cykl webinarów dla kadry pedagogicznej poznańskich szkół mówiących o prawach osób nieheteronormatywnych i niecispłciowych w polskim systemie prawnym,możliwościach wsparcia w ramach placówki, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także dobrych praktyk z innych placówek, miast i państw.

Zapisać mogą się osoby uczące w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich poziomów edukacji. Zapraszamy także osoby uczące się chcące dowiedzieć się więcej o swoich prawach.

  • 16 listopada 19:00 – Relacja rodzic/opiekun – osoba ucząca się; obalenie mitów dotyczących wymaganych dokumentów i oświadczeń; możliwe formy wsparcia osób nieheteronormatywnych i niecispłciowych z perspektywy kadry pedagogicznej na płaszczyźnie prawa i dobrostanu psychofizycznego;

  • 23 listopada 19:00 – Organizacja wydarzeń promujących równość i różnorodność w szkole takich jak tzw. Tęczowe Piątki, Dni Równości, warsztaty antydyskryminacyjne;

  • 30 listopada 19:00 – Prawo do ekspresji własnych przekonań w szkole; granice ograniczania wyglądu osób uczących się; prawo do wolności słowa i wyrażania własnych poglądów;

Webinary poprowadzi prawnik Fundacji Varia Posnania, Jan Pieniążek

Zapisy dostępne są przez formularz zgłoszeniowy pod linkiem: https://forms.gle/EoDfmuFf7WiuC5kZ6

Udział w webinarach jest bezpłatny, osoby zapisane otrzymają link do spotkania na platformie ZOOM na podany adres mailowy.

Projekt realizowany jest w ramach Poznańskiego Tygodnia Tolerancji i jest finansowany z budżetu Miasta Poznania.