Religia a system edukacji – czy szkoły publiczne są w pełni świeckie?

(1 opinia klienta)

29.99 

Kategoria:

Opis

Fundacja Varia Posnania bierze pod lupę temat religii w szkołach. Jan Pieniążek interpretuje i przedstawia w jaki sposób przepisy jak i ustawy międzynarodowe odnoszą się do kwestii nauczania religii w placówkach oświatowych. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy szkoły w Polsce są w pełni świeckie, a co ważniejsze, czy całe Państwo można w ogóle określić takim mianem. W pracy wyraźnie zaznaczony jest wpływ aktualnej sytuacji i przepisów na osoby, które wyznają inną religię lub nie wyznają żadnej. Przedstawione zostały możliwe do wprowadzenia od jutra zmiany i statystyki ukazujące skalę omawianego problemu. Strony tej publikacji kryją starannie opracowaną treść dla każdej osoby, która chciałaby zwiększyć swoją świadomość w tej kwestii.

liczba stron – 77

opracowanie merytoryczne – Jan Pieniążek

oprawa graficzna i skład – Zofia Dziekońska

Najniższa cena na 30 dni sprzed obniżki: 23,99PLN

1 opinia dla Religia a system edukacji – czy szkoły publiczne są w pełni świeckie?

  1. Daniel Taberski, radca prawny

    Truizmem będzie powiedzieć, że osoby wykonujące zawód nauczyciela pełnią szczególną rolę w społeczeństwie. Ustrojowym wyrazem tej roli jest sytuacja prawna nauczycieli – uregulowana w specjalnej ustawie z 1982 roku, jaką jest Karta Nauczyciela. W preambule do tego aktu prawnego czytamy, że zawód nauczyciela ma szczególną rangę społeczną. Ta ranga to więcej niż tylko słowa w preambule – środku legislacyjnym, z którego współcześnie korzysta się coraz rzadziej. Nauczycielom, oprócz innych przywilejów takich jak wymiar pensum, czy roczny płatny urlop dla poratowania zdrowia, w związku z wykonywanymi obowiązkami przysługuje taka sama ochrona prawnokarna, jak funkcjonariuszom publicznym (takim jak Policjanci, czy urzędnicy sądów). W ostatnim czasie w debacie publicznej ponownie podnosi się, że za tą szczególną rangą powinna iść godna płaca. Nie sposób nie zgodzić się z postulatem, iż wynagrodzenie za wykonywanie tak ważnej i odpowiedzialnej pracy powinno być adekwatne do roli, jaką odgrywają nauczyciele.

    Ale równolegle do rozmowy o prawach nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych powinna też iść rozmowa o ich obowiązkach. Jednym z nich jest obowiązek zapewnienia niedyskryminującego traktowania osób, które nie podjęły decyzji o uczestnictwie w zajęciach z religii. To właśnie obowiązkiem osób zarządzających placówkami oświatowymi jest zapewnienie takim osobom zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami (a w szczególności z Konstytucją i umowami międzynarodowymi) poszanowania ich wolności sumienia. Nie może być zgody w demokratycznym państwie prawa zgody na sytuację, w której osoby korzystające ze szczególnych przywilejów nadanych ustawą, jednocześnie wybiórczo realizują obowiązki nałożone tym samym aktem prawnym.

    Pamiętać należy, że zapisana w art. 53 Konstytucji RP wolność sumienia i religii oznacza również wolność od przymusu uczestniczenia w katechezie. W zestawieniu z innymi przepisami oznacza to również wolność od obowiązku składania oświadczeń o braku zgody na taki udział. Zbieranie takich oświadczeń może być nawet uznane za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie zaś z ustawą o ochronie danych osobowych z 2018 roku, bezprawne przetwarzanie danych osobowych ujawniające przekonania religijne, jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…