Wysłuchanie publiczne ws. praw uczniowskich


Zapraszamy na Wysłuchanie publiczne dotyczące praw uczniowskich, które odbędzie się 25 kwietnia w Senacie RP. Spotkanie organizowane jest przez Parlamentarny Zespół ds. Młodzieży i Fundację Varia Posnania. W programie poruszane będą najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania samorządów uczniowskich, różnicowania praw i obowiązków osób pełnoletnich i niepełnoletnich uczących się, dokumentów określających pracę szkoły, ekonomii społecznej, opieki psychologiczno-pedagogicznej, wspierania równości i różnorodności oraz standardów żywienia w szkołach.

Wynikiem spotkania będzie powstanie Grup Roboczych, które będą dążyć do wypracowania postulatów zmian prawa na poziomie lokalnym i centralnym w zakresie poszanowania praw osób uczących się i uwzględnienia ich w procesach partycypacyjnych.

Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniu prosimy o zgłoszenie się poprzez formularz zgłoszeniowy do 20 kwietnia. Możliwy jest udział stacjonarny lub zdalny. Szczegółowe informacje dotyczące programu posiedzenia oraz informacje techniczne zostaną przesłane osobom zgłoszonym na spotkanie.

Zapraszamy szczególnie osoby uczące się obecnie w szkołach lub działające na rzecz omawianych kwestii. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży do Warszawy. Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się tutaj: https://forms.gle/o2dhgSq1tP2Jam4A9

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *