Czy ocena z zachowania może wpływać na ocenę końcoworoczną?

W związku ze zbliżającym się końcem semestru, zastanawiacie się pewnie co wpływa na waszą ocenę końcoworoczną z poszczególnych przedmiotów szkolnych. Zdarza się tak, że grono pedagogiczne straszy osoby uczące się, iż ze względu na swoje zachowanie będą mieli obniżoną ocenę z poszczególnych przedmiotów. 
 Wyjaśniamy! Grono pedagogiczne nie ma prawa brać pod uwagę zachowania przy ocenie z osiągnięć edukacyjnych, tj. waszej wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów.

Zgodnie z art. 44b Ustawy o systemie oświaty, ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne osoby uczącej się oraz jej zachowanie. Ocenianie z osiągnięć edukacyjnych opiera się na zbadaniu tego, w jakim zakresie osoba ucząca się spełniła wymagania edukacyjne określone z danego przedmiotu na konkretny poziom edukacji. Wymagania edukacyjne (określone na podstawie szkolnego programu nauczania oraz podstawy programowej) powinny być wam przedstawione na początku każdego roku szkolnego, a waszym zadaniem – w kontekście osiągnięć edukacyjnych – jest osiągnąć taki poziom wiedzy i umiejętności, aby uzyskać konkretną ocenę.

Zachowanie opiera się na ocenianiu przez grono pedagogiczne stopnia respektowania zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły (obowiązki te powinny być natomiast zgodne z prawem powszechnie obowiązującym). Co więcej, zgodnie z art. 44f ust. 9 przywołanej wcześniej ustawy, ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. W związku z powyższym, ustawodawca już na poziomie ustawowym postanowił zakazać szkołom uzależniania zachowania od ocen z zajęć edukacyjnych, które opierają się nie na zachowaniu osoby uczącej się, a na posiadaniu określonej wiedzy oraz określonych umiejętności z danych zajęć edukacyjnych.

Chcecie, abyśmy wyjaśnili inne kwestie związane z oświatą? Dajcie znać w komentarzu!
Zapraszamy również na nasze maile interwencyjne, pod którymi możecie otrzymać poradę prawną, zadać pytanie nt. nieprzestrzegania praw osób uczących się w szkole, a także spowodować, iż podejmiemy interwencję w twojej szkole! Napisz na – 🇺🇦 tvoiprava@variaposnania.pl lub 🇵🇱 twojeprawa@variaposnania.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *