Czy macie prawo sami się usprawiedliwiać będąc dorosłymi?

Czy osoby, które mają 18 lat mogą usprawiedliwiać się samodzielnie? To jedno z najczęstszych pytań zadawanych podczas rozmów o prawie oświatowym, a także jeden z najpowszechniejszych problemów występujących w polskich szkołach.

Co do zasady, po ukończeniu 18 roku życia, zgodnie z art. 10 oraz art. 11 kodeksu cywilnego jesteście osobami pełnoletnimi, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to również, zgodnie z art. 92 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, że wasi rodzice lub opiekuni prawni nie pełnią nad wami dłużej władzy rodzicielskiej. Jesteście pełnoletnimi osobami, które mają prawo do samodzielnego nabywania i zbywania swoich praw i obowiązków oraz do dokonywania różnych czynności – zawierania umów czy zobowiązań.

Co więcej, nie mogą tego robić w waszym imieniu rodzice lub opiekunowie prawni – nie mają do tego prawa, bo w świetle przepisów jesteście osobnymi, odrębnymi podmiotami, w tym wypadku niejako “obcymi”. Do tego, żeby rodzice lub opiekunowie prawni dokonywali w waszym imieniu jakichkolwiek czynności potrzebne jest uzyskanie pełnomocnictwa, które musicie podpisać, a wobec tego – wyrazić na to zgodę. Dotyczy to również usprawiedliwień – do czasu pełnoletności oraz uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnych robią to za was rodzice lub opiekunowie prawni, bo to oni są waszymi przedstawicielami, a wy nie posiadacie zdolności do czynności prawnych w ogóle albo posiadacie je tylko w stopniu ograniczonym.

W związku z powyższym, od momentu uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnej (od 18 roku życia) stajecie się podmiotami dorosłymi i niezależnymi, a wasi rodzice albo opiekunowie prawni nie mogą dokonywać w waszym imieniu czynności lub podejmować za was decyzji. Dlategto też to wy sami usprawiedliwiacie się, zwalniacie z zajęć lekcyjnych, a wasi rodzice lub opiekunowie prawni nie mają prawa tego robić.

Zgodnie z art. 99 ust. 2 Ustawy – Prawo Oświatowe szkoła ma obowiązek określić w statucie szkoły sposób usprawiedliwiania się przez osoby uczące się – termin wnoszenia usprawiedliwień, formę oraz sposób ich składania, a w tym sposób usprawiedliwiania się przez osoby pełnoletnie. Szkoły powinny przewidywać niezależny tryb usprawiedliwiania się dla osób pełnoletnich, który powinien być nie mniej skuteczny i nieograniczony w stopniu większym, aniżeli przepisy dot. usprawiedliwiania osób niepełnoletnich. Wobec tego – przepisy dotyczące osób pełnoletnich nie powinny nakładać dodatkowych ograniczeń lub wymogów dotyczących usprawiedliwień, tak aby sposób usprawiedliwiania się był równy i sprawiedliwy dla wszystkich osób uczących się w szkole, a jedynym co wyróżnia te dwie formy jest to, że pełnoletnie osoby uczące się usprawiedliwiają się samodzielnie. Zapraszamy również na nasze maile interwencyjne, pod którymi możecie otrzymać poradę prawną, zadać pytanie nt. nieprzestrzegania praw osób uczących się w szkole, a także spowodować, iż podejmiemy interwencję w Twojej szkole! Napisz na – 🇺🇦 tvoiprava@variaposnania.pl lub 🇵🇱 twojeprawa@variaposnania.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *