Czy szkoła ma prawo nie wydać świadectwa?

W związku z jutrzejszym zakończeniem roku szkolnego postanowiliśmy wyjaśnić wam istotną rzecz, której nie respektuje wiele szkół w Polsce, mianowicie – szkoła nie może nie wydać wam świadectwa szkolnego za ukończenie szkoły lub promocję do następnej klasy, jeśli otrzymaliście promocję do następnej klasy lub skończyliście szkołę!

Nie ma znaczenia to, czy szkoła tłumaczy się brakiem oddania tzw. “karty obiegowej”, bilansu pielęgniarce szkolnej, a nawet niewpłaceniem kwoty na ‘wydrukowanie’ świadectw (stanowi to zadanie szkoły i to ona ponosi koszt wydruku świadectw szkolnych).

Nieoddanie dokumentu jakim jest świadectwo, pomimo tego, że przysługuje ono osobie uczącej się stanowi przestępstwo z art. 276 kodeksu karnego, tj. Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W związku z tym Dyrektor albo Dyrektorka, a także grono pedagogiczne, które nie chce wydać świadectwa, które powinni wydać wedle prawa, tj. w sytuacji, w której osoba uczące się uzyskała promocję do następnej klasy lub ukończyła szkołę zgodnie ze zdobytymi osiągnięciami edukacyjnymi popełnia przestępstwo karane karą grzywny, ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2.

Co zrobić w sytuacji, gdy pracownicy szkoły nie chcą nam wydać świadectwa? Najlepiej zadzwonić na policję zgłaszając możliwość popełnienia przestępstwa przez pracowników szkoły. W takiej sytuacji policja powinna zjawić się w miejscu, które może stanowić miejsce popełnienia przestępstwa i doprowadzić do wyjaśnienia sprawy.

Chcecie, abyśmy wyjaśnili inne kwestie związane z oświatą? Dajcie znać w komentarzu!

Zapraszamy również na nasze maile interwencyjne, pod którymi możecie otrzymać poradę prawną, zadać pytanie nt. nieprzestrzegania praw osób uczących się w szkole, a także spowodować, iż podejmiemy interwencję w twojej szkole! Napisz na – twojeprawa@variaposnania.pl lub tvoiprava@variaposnania.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *