Czy szkoła ma prawo pobierać opłaty za udostępnienie osobom uczącym się szafek?

Miejsce do pozostawienia podręczników w szkole powinno być udostępnione wszystkim osobom uczącym się w szkole za darmo.

Jednakże, coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w której szkoła organizuje miejsce do pozostawienia podręczników w szkole, poprzez zorganizowanie i zapewnienie szafek na terytorium szkoły, od których pobierane są opłaty (np. w postaci kaucji czy opłaty za kluczyk).

Jest to wprost niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym, w tym z art. 70 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym nauczanie w szkołach publicznych jest bezpłatne. Wskazuje na to również art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy – prawo oświatowe.

Nadto, o kwestii miejsca do pozostawienia podręczników mówi § 4a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zgodnie z którym dyrektor szkoły zapewnia osobom uczącym się miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

Miejscem tym może być szafka w sali lekcyjnej, szafka lub jakiekolwiek inne zorganizowane miejsce, jednakże zakazuje się pobierania jakichkolwiek opłat w tym zakresie, nadto przepisy nie wskazują na to, jakoby miejsce na pozostawienie podręczników miało być wyjątkiem od zasady bezpłatności nauczania.

Jeśli wasza szkoła pobiera od was opłaty za zorganizowane na terytorium waszej szkoły miejsce do pozostawienia podręczników, dajcie znać na 🇺🇦 tvoiprava@variaposnania.pl lub 🇵🇱 twojeprawa@variaposnania.pl– udzielimy bezpłatnej, rzetelnej pomocy na terenie całej Polski!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *