Czy szkoła może zamontować monitoring w łazience?

Kwestia monitoringu w szkołach jest ściśle regulowana przez ustawę Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.). Ustawa reguluje sytuacje, w których dopuszczalne jest stosowanie monitoringu w placówkach oświatowych, monitoring dopuszczalny jest jednynie gdy: “jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia dyrektora szkoły lub placówki”. (art. 108a ust. 1 u.p.o.)

Kolejnym aspektem regulowanym przez prawo oświatowe jest ścisła lista pomieszczeń w szkołach, które NIE MOGĄ zostać objęte monitoringiem: Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni.

W szczególnych sytuacjach monitorowanie w wymienionych powyżej pomieszczeniach jest dopuszczalne, ale musi istnieć realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w szkole lub mienia. W takiej sytuacji dyrektor szkoły musi spełnić określone wymagania i zagwarantować, że “nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób”

Jeśli w waszej szkole monitorowane są pomieszczenia, które nie powinny, dajcie znać na 🇺🇦 tvoiprava@variaposnania.pl lub 🇵🇱 twojeprawa@variaposnania.pl – udzielimy bezpłatnej, rzetelnej pomocy na terenie całej Polski!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *