Interweniujemy w sprawie mundurków!


Wpłynęło do nas zgłoszenie od ucznia Technikum Leśnego, wskazujące na to, że szkoła nakazuje osobom uczącym się zaopatrzyć się w mundurek szkolny, którego całkowity koszt przekracza kwotę 1400 złotych.

Z uwagi na to, że każdemu przysługuje darmowy dostęp do edukacji, po sprawdzeniu tej sytuacji – nie mogliśmy jej zignorować.

Obowiązek zakupu jednolitego stroju przez wszystkie osoby uczące się narusza art. 70 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym nauka w polskich szkołach jest bezpłatna. Nadto działanie szkoły, jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania publiczne nie wypełnia dyrektywy określonej w art. 70 ust. 4 Konstytucji RP w zakresie zapewnienia równego i powszechnego dostępu do wykształcenia i edukacji. Strój jednolity nie jest elementem, który jest konieczny do prowadzenia edukacji w szkołach publicznych.

W związku z powyższym, jeśli szkoła chce wprowadzić jednolity strój na terenie szkoły, to powinna zagwarantować równy i powszechny, a przede wszystkim bezpłatny dostęp do stroju dla wszystkich osób uczących się w szkole.

Kierujemy pismo do Ministry Klimatu i Środowiska – Anny Moskwy o podjęcie stosownych działań w tej sprawie, gdyż ta szkoła podlega właśnie pod to ministerstwo. Liczymy na szybki odzew i wyjaśnienie się sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *