Oficjalne ogłosznie Mapy Drogowej zmian w wielkopolskiej edukacji!


Mapa Drogowa zmian w Wielkopolskiej Edukacji ogłoszona!Na konferencji prasowej przedstawiliśmy dokument, którego wprowadzenie w życie w podniosłoby znacznie jakość wielkopolskiego systemu oświaty.

Postulujemy:

  • Powołanie niezależnego Rzecznika Praw Uczniowskich.
  • Środki na działalność projektową i bieżącą samorządów uczniowskich.
  • Wprowadzenie instytucji referendów szkolnych.
  • Wprowadzenie polityki lokalnej kierowanej do młodych aktywnych osób, które z uwagi na zwiększone zaangażowanie społeczne mniej angażują się w zajęcia dydaktyczne.
  • Prewencja zachowań dyskryminujących poprzez kampanie informacyjne i zajęcia antydyskryminacyjne w szkołach, a także wykorzystanie instytucji mediacji do rozwiązywania niepożądanych sytuacji.
  • Stosowanie feminatywów w szkolnych dokumentach i codzienności
  • Upowszechnianie wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej.
  • Dostosowywanie elementów systemu edukacyjnego do potrzeb osób posługujących się językami innymi niż polski.

Postulaty te można wprowadzić na poziomie szkół i gmin bez konieczności zmiany prawa centralnego. W najbliższych dniach prześlemy Mapę do wszystkich gmin i szkół w województwie wielkopolskim z prośbą o wdrożenie jej założeń.

O dokumencie mówiliśmy dziś na konferencji prasowej wraz z Pauliną Stochniałek, Członkinią Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Mapa jest efektem syntezy postulatów, które zostały zgłoszone podczas Okrągłego Stołu wokół Wielkopolskiego Edukacji, który zorganizowaliśmy w grudniu zeszłego roku. Można ją pobrać z naszej strony internetowej, w zakładce dokumenty oraz na górze strony głownej. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli powstanie Mapy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *