Publicystyka

Czy macie prawo do wybranego imienia i zaimków w szkole?

W przypadku osób niecispłciowych można spotkać się z sytuacją, w której używają one zaimków innych niż przypisane przy urodzeniu, w tym zupełnie innych niż tradycyjnie stosowane zaimki osobowe.

Czy macie prawo sami się usprawiedliwiać będąc dorosłymi?

Czy osoby, które mają 18 lat mogą usprawiedliwiać się samodzielnie? To jedno z najczęstszych pytań zadawanych podczas rozmów o prawie oświatowym, a także jeden z najpowszechniejszych problemów występujących w polskich szkołach.

Czy ocena z zachowania może wpływać na ocenę końcoworoczną?

W związku ze zbliżającym się końcem semestru, zastanawiacie się pewnie co wpływa na waszą ocenę końcoworoczną z poszczególnych przedmiotów szkolnych. Zdarza się tak, że grono pedagogiczne straszy osoby uczące się, iż ze względu na swoje zachowanie będą mieli obniżoną ocenę z poszczególnych przedmiotów. 

Wyjaśniamy!

Czy szkoła ma prawo nie wydać świadectwa? 

W związku z jutrzejszym zakończeniem roku szkolnego postanowiliśmy wyjaśnić wam istotną kwestię, której nie respektuje wiele szkół w Polsce.

Czy szkoła ma prawo pobierać opłaty za ksero?

Często otrzymujemy pytania, czy wymaganie od osób uczących się opłat za ksero jest zgodne z prawem i przepisami powszechnie obowiązującymi. Wyjaśniamy!

Wychodzenie ze szkoły a prawo

Kwestia wychodzenia ze szkoły oraz jego terenu cyklicznie pojawia się w działalności naszej Fundacji - głównie z powodu zgłoszeń osób uczniowskich, które spotykają wiele różnych problemów w tym zakresie.

Matury Próbne – czy istnieje obowiązek płatności po stronie osób uczniowskich?

Zgodnie z art. 70 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy - Prawo Oświatowe (Dz.U.2021.1082), nauczanie w szkołach publicznych jest bezpłatne. Przepisy te nie są jednak rozumiane bezwzględnie i kategorycznie.

Prawo do nieuczestniczenia w zajęciach z WF z powodu bólów menstruacyjnych

Co jakiś czas powraca temat prawa do cyklicznego nieuczestniczenia w zajęciach WF z powodu bólów menstruacyjnych. Czy nauczyciele i nauczycielki WF mogą nie zgadzać się na nieuczestniczenie w zajęciach z ich powodu?

Opinia prawna: uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach w weekend.

W jednym z poznańskich liceów osoby uczące się otrzymały nakaz wystawienia 15-osobowych reprezentacji klas na sobotnie uroczystości szkolne. Poniżej znajdziecie opinię prawną w tej sprawie.

Jaki wpływ zadania domowe mają na nasze życie?

Każdy z nas, niezależnie od wieku, stopnia wykształcenia oraz lat od ostatniego dnia w szkole, pamięta zadania domowe, nieraz zadawane masowo przez nauczycieli i nauczycielki wszystkich przedmiotów szkolnych.

Newsletter