Publicystyka

Maturalne Q&A

Zbliża się czas egzaminów maturalnych, dlatego chcielibyśmy przygotować Was jak najlepiej do tego ważnego wydarzenia. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje na temat terminów egzaminów, zasad dotyczących stroju, niezbędnego wyposażenia oraz procedur związanych z unieważnieniem egzaminu i odwołaniami.

Poznańskie zajęcia antydyskryminacyjne to ściema

Czasem wydaje mi się, że przesadzam, że w tej poznańskiej oświacie nie ma dramatu. W takich chwilach przychodzi odpowiedź na wniosek od Wydziału Oświaty z wykazem zajęć antydyskryminacyjnych w poznańskich szkołach, a w nich Zumba, zajęcia z dziennikarstwa, dodatkowe godziny matematyki i niemieckiego, fitness i coaching.

Jakie prawa przysługują wam w związku z organizacją studniówki?

Styczeń to dla licealistów oraz osób uczących się w technikum czas studniówek, które odbywają się w związku ze zbliżającą się maturą. W tej publikacji postaramy się wyjaśnić, jak wygląda organizacja studniówek zgodnie z przepisami – co możecie, a czego nie.

Czy szkoła ma prawo pobierać opłaty za udostępnienie osobom uczącym się szafek?

Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w której szkoła pobiera opłatę za miejsce do pozostawienia podręczników w szkole (np. w postaci kaucji czy opłaty za kluczyk). Czy może tak zrobić?

Czy szkoła może zamontować monitoring w łazience?

Na kanwie ostatnich wydarzeń dotyczących umieszczenia monitoringu w łazience jednej ze szkół, przyjrzyjmy się, co na ten temat mówi prawo.

Czy macie prawo do wybranego imienia i zaimków w szkole?

W przypadku osób niecispłciowych można spotkać się z sytuacją, w której używają one zaimków innych niż przypisane przy urodzeniu, w tym zupełnie innych niż tradycyjnie stosowane zaimki osobowe.

Czy macie prawo sami się usprawiedliwiać będąc dorosłymi?

Czy osoby, które mają 18 lat mogą usprawiedliwiać się samodzielnie? To jedno z najczęstszych pytań zadawanych podczas rozmów o prawie oświatowym, a także jeden z najpowszechniejszych problemów występujących w polskich szkołach.

Czy ocena z zachowania może wpływać na ocenę końcoworoczną?

W związku ze zbliżającym się końcem semestru, zastanawiacie się pewnie co wpływa na waszą ocenę końcoworoczną z poszczególnych przedmiotów szkolnych. Zdarza się tak, że grono pedagogiczne straszy osoby uczące się, iż ze względu na swoje zachowanie będą mieli obniżoną ocenę z poszczególnych przedmiotów. 

Wyjaśniamy!

Czy szkoła ma prawo nie wydać świadectwa? 

W związku z jutrzejszym zakończeniem roku szkolnego postanowiliśmy wyjaśnić wam istotną kwestię, której nie respektuje wiele szkół w Polsce.

Czy szkoła ma prawo pobierać opłaty za ksero?

Często otrzymujemy pytania, czy wymaganie od osób uczących się opłat za ksero jest zgodne z prawem i przepisami powszechnie obowiązującymi. Wyjaśniamy!

Wychodzenie ze szkoły a prawo

Kwestia wychodzenia ze szkoły oraz jego terenu cyklicznie pojawia się w działalności naszej Fundacji - głównie z powodu zgłoszeń osób uczniowskich, które spotykają wiele różnych problemów w tym zakresie.

Matury Próbne – czy istnieje obowiązek płatności po stronie osób uczniowskich?

Zgodnie z art. 70 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy - Prawo Oświatowe (Dz.U.2021.1082), nauczanie w szkołach publicznych jest bezpłatne. Przepisy te nie są jednak rozumiane bezwzględnie i kategorycznie.

Newsletter