Wysyłamy przedsądowe wezwanie o zaprzestanie naruszania dóbr osobistych


Dyrektor ZSO 2 na miejskiej Komisji Oświaty i Wychowania nazywa nasze działania “patologią” i “terroryzowaniem szkół”. Wysyłamy wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Żądamy publicznych przeprosin. W przeciwnym wypadku skierujemy sprawę na ścieżkę sądową Kilka słów wyjaśnienia: Fundacja Varia Posnania wysłała do ZSO 2 w Poznaniu 2 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Pierwszy z nich dotyczył zajęć religii i etyki w szkole, został on wysłany do 40 poznańskich szkół ponadpodstawowych, w celu zebrania statystyk na potrzeby dalszych działań naszej organizacji. Odpowiedziały na niego wszystkie szkoły, oprócz wspomnianego ZSO 2. Kolejnym wnioskiem, jaki do ZSO nr 2 wystosowała Fundacja, był wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 27 konkretnymi pytaniami dot. m.in. w sprawie niezgodności zapisów Statutu z aktami prawnymi wyższego rzędu.

Wniosek ten był częścią wypracowanej przez nas procedury w ramach działalności maila interwencyjnego. Otrzymując zgłoszenie zawsze kontaktujemy się z dyrekcją, aby skonfrontować stan faktyczny i ewentualnie podjąć następne działania. Następstwem wysłanego wniosku była wizyta dyrektora Karasia na posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania, z którego protokołu dowiedzieliśmy się o skandalicznych słowach wypowiedzianych w kierunku naszej Fundacji. Oburza nas także próba wywarcia nacisku na poznańskich radnych, w zakresie przyznawania nam finansowania na prowadzoną działalność

Jednocześnie informujemy, że wystosowaliśmy kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w związku z niepełną i wątpliwą odpowiedzią na wniosek z 27 pytaniami. Czekamy na stanowisko dyrektora Karasia. Będziemy informować na bieżąco o podejmowanych działaniach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *