Rozmowy o edukacji – wysłuchanie publiczne


Wspólnie z Parlamentarnym Zespołem ds. Młodzieży, zorganizowaliśmy w Senacie wysłuchanie publiczne dotyczące praw uczniowskich. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji społecznych, rad młodzieżowych oraz samorządów uczniowskich.

Efektem spotkania będzie utworzenie Zespołów Roboczych, które opracują propozycje zmian legislacyjnych w systemie edukacji, z uwzględnieniem szacunku dla praw uczniowskich.

Podczas wysłuchania osoby uczestniczące poruszały wiele kwestii, takich jak funkcjonowanie samorządów uczniowskich i rad młodzieżowych, narastający problem przemocy psychicznej i seksualnej w szkołach, brak odpowiedniej opieki psychologiczno-pedagogicznej, niedostateczny dostęp do zdrowych posiłków roślinnych w szkołach, potrzeba rzetelnej edukacji seksualnej, zróżnicowanie praw i obowiązków osób pełnoletnich i niepełnoletnich oraz nieprawidłowości w programach nauczania.

Cieszymy się, że mogliśmy stworzyć przestrzeń dla dyskusji i wypracowania konstruktywnych rozwiązań. Wierzymy, że rekomendacje Zespołów Roboczych będą przyczyniać się do poprawy sytuacji w polskim systemie edukacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *